INGRAM D.D SREBRENIK: Investicijama do bolje učinkovitosti na tržištu

Kompanija Ingram iz Srebrenika, osnovana je 1961. godine, kao željeznički kamenolom u okviru kombinata Soda So Tuzla. U početku su bili orijentisani samo na proizvodnju tucanika neophodnog za izgradnju i održavanje željezničke i putne infrastrukture. Početkom 70-ih godina otvoren je i pogon krečnih peći kao i fabrika betona, što je u značajnoj mjeri doprinijelo njegovoj finansijskoj stabilnosti. Sa druge strane, to dovodi do organizacijskih promjena, kada istupa iz kombinata SODA SO, i formira se kao organizacija udruženog rada Ingram d.d. Srebrenik.  Tokom rata, posluje kao mješovito preduzeće do 2001. kada je privatizovan.  U maju 2018. godine, Bingo je postaje većinski vlasnik kada  putem Sarajevske berze za 12,5 miliona KM otkupljuje većinski paket i postaje vlasnik dionica ove kompanije u iznosu od 67,45 posto. Danas broj dionica koji je u vlasništvu kompanije Bingo iznosi oko 95 posto.

Primarna djelatnost ove kompanije je  proizvodnja, prerada i promet građevinskog materijala. Vrše i proizvodnju kamenih agregata, kreča, betona i betonskih proizvoda, te elektro, mašinske i transportne usluge.

 

Imamo  tri različita dijela. Bavimo se proizvodnjom krečnjaka, raznoraznih frakcija. Naši kupci su asfalteri, imamo Termoelektrane koje snadbijevamo za dekarbonizaciju voda, imamo beton i betonsku galanterije: popločavanje i sve za uređenje dvorišta, parkova. Kada je kompanija Bingo preuzela ovu kompaniju, imenovan sam za novog direktora Ingrama, ističe na početku razgovora direktor Zlatko Đedović.

Kompanija, sa sezoncima, ima oko 200 radnika. U posljednje dvije godine, posvetili su se ulaganju i investiranju u one segmente bitne za bolju učinkovitost na tržištu.

U  potpunosti je obnovljen vozni park, istovremeno su provođene aktivnosti investiranja. Investirano je oko pet miliona KM u nove pogone od kojih svakako vrijedi istaći novu betonaru.  Otvaramo novu fabriku betonskih elemenata  koji će imati novi  modernizovan segment.  Što se tiče krečane, planiramo investiciju nove krečne peći, koju ćemo praviti u Dubokom Potoku, gdje nam je i glavni kamenolom. Imamo i kamenolom i dijabaz EP, koji je u Banovićima i služi za završne slojeve u dijelu asfaltera.   S pravom možemo reći, da su dosadašnjim investicionim ulaganjima, stvoreni poslovni uslovi za postizanje veće učinkovitosti na tržištu, istakao je Zlatko Đedović, direktor Ingrama, te dodaje:

Nova betonara sa komandnom kućicom, omogućila je da jedan čovjek opslužuje kompletnom betonarom. Imali smo investicije i u dvije pumpe za beton koje su veoma skupe. To su teške mašine koje su posebne, koje imaju ruku da dignu beton na 50-60 metara na objekat.

Likvidnost kompanije, trenutno održavaju krečana i krečne peći. Snadbjevači su svih termoelektrana.

-Osim njih, snadbijevamo Aluminu Zvornik. Imamo našu željezaru u Zenici. Konstantno se obnavlja program krečane. Naime, jedna proizvodi  75 tona kreča. Mi imamo dvije krečane, što znači da nam je kapacitet 150 tona dnevno. Što proizvedemo to i plasiramo na tržište, pojašnjava direktor Đedović.

Budući da su izvozno orijentisani, situacija sa pandemijom koronavirusa, je prema riječima diretora Đedovića, značajno otežala taj dio.

-Oko 40 % radimo izvoz za Hrvatsku. Najveći problem nam predstavlja granični prelaz Gunja koji je zatvoren. Imamo samo na Orašju. Radi velikih gužvi koje su bivale na tom prelazu to nam je značajno otežalo rad. Tamo imamo velike kupce, kao Brodsku posavinu, Soko… Oni imaju velike projekte sada, poput izrade željeznica. Tako da mogu reći da nam ova trenutna situacija stvara velike probleme, jer transport ne može trpjeti. Pored toga, osim prelaza i čekanja, imamo problem i izolacije, što nam je dodatno otežavajuća okolnost, priča direktor Djedović.

Prema riječima direktora Djedovića, finansijski još uvijek ne osjećaju posljedice pandemije, jer se radi o ranije preuzetim poslovima, za koje su sredstva bila pripremljena. 90% tih poslova je i realizovane.

-Više smo uticaj pandemije osjetili na domaćem tržištu, jer je sve bilo zaustavljeno. Mislim da će osjetan pad biti primjetan na proljeće, kada krene niskogradnja. Najviše smo za to vezani, i toga se, moram reći, malo i bojimo, kazuje direktor Djedović.

Direktor Djedović dodaje da su najveću podršku imali od kompanije Bingo. Kada su postali većinski vlasnici, otpočeta su ulaganja u modernizaciju mehanizacije koja je bila zastarjela.

-Kada je direktor Senad Džambić i preuzeo Ingram, stvarno nam je pomogao sve do onog najsitnijeg detalja. Pokazano je time da se Ingram može dignuti na veći nivo. Proizvodnja je povećana za oko 50%, korigovane su plate radnicima koji su imali niži koeficijent, a ujedno su i najvažniji. Svakako važno je istaći i podršku i predanost direktorice Ljiljane Kunosić, koja je značajno doprinijela u razvoju ove kompanije, naglašava direktor Djedović.

Modernizacija je, kako kaže, donijela određeni strah kod radnika. Zahtijevala je dodatne edukacije i obuke, ali je u značajnoj mjeri doprinijela povećanju proizvodnje i olakšanju rada.

Nakon smirivanja situacije sa pandemijom koronavirusa, prema riječima direktora, nastaviti će sa realizacijom novih projekata s ciljem što većeg razvoja ove uspješne kompanije.

                                                                                                    Mubina Biščić-Delmanović