Intervju sa Nedimom Mujićem, SDP-ovim kandidatom za načelnika opštine Banovići :Ucjenjivačka politika nije rješenje

IZBORI 2020 PLAĆENI PROSTOR

Cilj mu je promjena aktuelne političke situacije, ali i stvaranje otvorene sredine spremne za promjene, prihvatanje novih ideja, ljudi i kapitala

Nedim Mujić iz Banovića, na ovogodišnjim Lokalnim izborima, kandidat je za načelnika ove opštine. Rođen je 1988. godine. Završio je mašinski fakultet i magistrirao na Univerzitetu u Tuzli. Ima devetogodišnje iskustvo u struci i zaposlenik je jedne od najjačih metaloprerađivakih kompanija u TK, sa izvoznom orijentacijom oko 99 %. Trenutno obnaša nekoliko političkih funkcija: predsjednik osnovne organizacije Repnik u OO SDP BiH, član je kantonalnog odbora SDP Tuzla, opštinskog odbora i kadrovske komisije ove stranke u Banovićima i od 2018. godine predsjednik je Foruma mladih SDP-a u Banovićima. Za kandidaturu se odlučio iz više razloga, a kako navodi u razgovoru, glavni razlog je mišljenje da predstavlja jedinu pravu alternativu aktuelnoj politici u Banovićima.

Kako biste opisali trenutnu političku situaciju u Banovićima?

Nedim Mujić: – Trenutnu političku situaciju vidimo kao borbu  dvije strane sa istom ideologijom. Imamo dvije stranke sa istom ideologijom, istim sistemom, matricom djelovanja i rada. Oni se trenutno bore za prevlast. U tome, mi iz SDP-a i ja kao kandidat za načelnika, vidim svoju šansu.

Je li upravo to razlog Vaše kandidature?

Nedim Mujić:  -Kao mlada osoba, odlučio sam se baviti ozbiljnije politikom i prihvatio sam kandidaturu koja mi je ponuđena od strane SDP-a. u Banovićima. Cijeli život živim ovdje  i nemam namjeru da to mjenjam. Lično sam odbio da selim i da budem dio crne statistike naše opštine koja kaže da je od 2016. godine do danas Banoviće napustilo oko 4.000 uglavom mladih ljudi. Žalosno je danas prošetati banovićkim korzom petkom ili subotom uveče i vidjeti poluprazne bašte kafića. Kada sam išao u srednju školu tim istim korzom teško se prolazilo od gužve. Danas toga više nema. Ti mladi ljudi danas šetaju ulicama evropskih gradova. Nekada razvijena industrijska proizvodnja u Banovićima je planski uništena da bi pojedinci imali potpunu kontrolu nad životom u Banovićima. Ja kao mlada osoba svojom kandidaturom za mjesto načelnika opštine  Banovići želim dati svoj doprinos relaksaciji ukupnog stanja političkog, privrednog, socijalnog, kulturnog i svakog drugog u Banovićima. Svojim ličnim primjerom želim pokazati da je to moguće i ukoliko bi uspio animirati barem jednu mladu osobu da se uključi u političku borbu za promjene na bolje u Banovićima smatrao bih opravdanom svoju kandidaturu. Budući da osim mene imaju samo još dva kandidata, vidim svoju šansu i smatram da predstavljam jedinu alternativu aktuelnoj političkoj situaciji.

Kakav je položaj mladih u Banovićima?

Nedim Mujić: -Nažalost, nezavidna. Mladi su nažalost pritisnuti ucjenjivačkom politikom i ucjenjeni za bilo kakvo zaposlenje. U borbi za egzistenciju, prisiljeni su da trpe ovakvo stanje i silom prilika su se priklonili ucjenjivačkoj politici koja im oduzima slobodu i uslovljava ih radnim mjestom odnosno egzistencijom njih i njihovim porodica. Sve to ih sputava da djeluju samostalno i politički se izraze. Kao neko ko je i sam bio ucjenjen jednom takvom politikom, uspio sam se otrgnuti tome i postati jedan od najaktivnijih članova ove partije.

Šta smatrate trenutno najvećim problemom u ovoj opštini?

Nedim Mujić: – Najveći problem je taj što je opština Banovići jedna zatvorena sredina: privredno, društveno, socijalno, duhovno i na svaki mogući drugi način. Takva jedna sredina ne dopušta ulazak, ni kapitala, ni ljudi, ni ideja na teritoriji ove opštine. Poznato je da takve sredine kroz historiju nikada nisu mogle napredovati. Urušavaju se i nazaduju, dok otvorene sredine uvijek napredne. To je jedan od naših najvećih problema koji treba riješiti. Imam viziju Banovića, kao otvorene sredine, spremne za prihvat novih ideja i samo je tako vidim kao razvijenu.

Šta i kako bi ste promjenili u Banovićima?

       Nedim Mujić: – Opština Banovići je danas jedna jako zatvorena sredina i to treba pod hitno mjenjati, na način da se Banovići otvore privredno, društveno, kulturno i duhovno za dolazak i ljudi i ideja i kapitala! Građanima Banovića ustvari treba sloboda da biraju a ne da u strahu glasaju! Opštini Banovići treba ekonomski progres, dinamičniji privredni razvoj i nova radna mjesta. To je moguće uraditi veoma pažljivim planiranjem lokalnog ekonomskog razvoja, izradom strategije razvoja sa jasno definisanim ciljevima, koji će biti realizovani brojnim aktivnostima implementiranim pomoću raspoloživih ljudskih, vremenskih i finansijskih resursa. Smatram da općina Banovići raspolaže uglavnom sa dovoljnim brojem educiranih državnih službenika i namještenika koji su u stanju implementirati aktivnosti iz razvojne strategije, samo ih treba adekvatnije usmjeriti i vremenski iskoristiti. Ključno je da budžet općine Banovići bude više razvojni a manje potrošački.

Ukoliko dobijete podršku sugrađana, šta ćete postaviti kao prioritet za rješavanje?

Nedim Mujić: –Ukoliko dobijem povjerenje građana, prioritet će mi biti ekonomski oporavak opštine Banovići. Stvaranje novih radnih mjesta, razvijanje industrijske proizvodnje koja je zapošljavala veliki broj naših građana. Pored Rudnika, prioritet će biti i neke druge oblasti privređivanja: metalna, tekstilna, drvna industrija, koje su ovdje neopravdano zapostavljene i imaju ogroman potencijal. Stvaranjem novih radnih mjesta, mladi ljudi će ovdje ostvariti svoju egzistenciju, uz to će dobiti svoju političku, društvenu i bilo koju drugu slobodu. Cilj mi je da im opština bude privlačna za ostanak, da ne bježe u neke druge evropske zemlje.

Šta biste na kraju razgovora poručili građanima Banovića?

Nedim Mujić: -Sugrađanima bih svakako poručio da izađu na izbore i iskoriste svoje biračko pravo. Poručio bih im da dobro razmisle svojom glavom o sebi i svojoj djeci. Da  biraju vlast koja će opravdati njihovo povjerenje; kako bi bilo bolje njima i porodica, a ne onima koje izaberu. Poručiočio bih i mladima da ne odlaze iz Banovića. Neka iz Banovića njihovom voljom konačno ode loša lokalna vlast.

                                                                  Razgovarala: Mubina Biščić-Delmanović