Gutić i Džafić: Vlada TK će pomoći sanaciju deponije Vis, izgradnju kanalizacije i druge projekte u Kalesiji

Vlada Tuzlanskog kantona će u skladu sa raspoloživima sredstvima, podržati projekte koji u naredno periodu dođu iz Kalesije, dogovoreno je na današnjem sastanku premijera Tuzlanskog kantona Bege Gutića i načelnika općine Kalesija Seada Džafića.

„Kapitalni i komunalni projekti u općinama, kao ni saniranje budžetskih deficita u općinskim budžetima nisu direktna nadležnost Vlade Tuzlanskog kantona, ali će Vlada u skladu sa svojom politikom ravnomjernog razvoja svih općina u našem kantonu, nastojati da u skladu sa svojim mogućnostima pomogne realizaciju infrastrukturnih projekata“ rekao je premijer Gutić.

U tom svjetlu, podršku Kantonalne vlade imat će projekti izgradnje kanalizacione mreže, poboljšanja infrastrukture u poduzetničkim zonama, sanacije deponije Vis, izmještanja poslovnica CIPS-a i ZZO, dok će kroz projekat kapitalnih ulaganja biti riješen dio problema u školskim objektima na području općine Kalesija.

Po riječima premijera Gutića, Kalesija je prepoznatljiva kao poljoprivredni kraj i značajan dio sredstava, kroz poticaje, sa viših nivoa vlasti se povlači u ovu sredinu.

„Općina Kalesija ima još mnogo prostora za napredovanje u poljoprivrednoj proizvodnji i u narednom periodu treba raditi na tome da se poljoprivreda podigne na još viši nivo. Vlada TK-a je opredjeljenja da podrži sve kvalitetne projekte koji se odnose na kvalitet života građana i poboljšanje poslovnog ambijenta u Kalesiji. Žao mi je što je prošle godine propao projekat izgradnje kanalizacione mreže, koji se trebao realizirati sa Vladom Republike Slovenije. Mi smo tada obećali da sa 500.000 KM podržimo projekat. I ove godine smo spremni kroz namjenska sredstva vodnih naknada u istom iznosu podržati realizaciju ovog projekta. Općina treba da pripremi projekte iz raznih oblasti, a naša podrška sigurno neće izostati“, kazao je premijer Gutić.

Načelnik Sead Džafić je izrazio zadovoljstvo što je došlo do sastanka sa premijerom Gutićem i očekuje da će se saradnja općine Kalesije i Vlade TK-a konkretizovati kroz implementaciju najavljenih projekata.

„Drago mi je da je došlo do sastanka sa premijerom i ministrima u Vladi TK-a. Nakon sastanka imam jasniju sliku u kojim pravcima možemo očekivati kantonalnu podršku. Na nama je da u narednom periodu pripremimo odgovarajuće projekte i da uz podršku Vlade dođemo do potrebnih sredstava“, istakao je načelnik Džafić.

Pored premijera Gutića sastanku sa delegacijom općine Kalesija su prisustvovali ministar unutrašnjih poslova Husein Topčagić i ministar razvoja i poduzetništva Nermin Hodžić. Ministar Topčagić je kazao da su obezbijeđena sredstva, te da se ove godine planira izgradnja savremene šalter sale u zgradi policije u Kalesiji u kojoj će biti smještene i prostorije CIPS-a. Ministar Hodžić je pozvao predstavnike općine Kalesija da apeluju na kalesijske poduzetnike da apliciraju na javni poziv za zapošljavanje i ponudio stručnu pomoć Ministarstva prilikom izrade i kandidiranja projekata kod domaćih ali i međunarodnih fondova.