Sindikat Rudnika uglja „Kreka“: Blokada računa traži najradikalniji oblik sindikalne borbe

Sindikalni odbor Sindikalne organizacije ZD Rudnici uglja „Kreka“ u Tuzli je zbog jako složene i teške situacije u ZD Rudnici uglja „Kreka“ u Tuzli, a proizvedene blokadom računa je danas, 22. marta 2017. godine održao Vanrednu sjednicu Sindikalnog odbora.

Sindikalni odbor Sindikalne organizacije ZD Rudnici uglja „Kreka“ u Tuzli je najodgovornijim licima u JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. – Sarajevo i Upravi ZD Rudnici uglja „Kreka“ u Tuzli predstavio sljedeće zahtjeve i stavove:

– Raduje činjenica da je u nekim rudnicima Koncerna realizacija predviđene investicione faze za period 2016-2018. godine na zadovoljavajućem nivou.

– Zabrinjavajuće je što se u ZD Rudnici uglja „Kreka“ u Tuzli ne rješavaju „kapitalna“ pitanja po budućnost ovog rudnika.

– Ako postoji namjera da se ZD Rudnici uglja „Kreka“ u Tuzli devastiraju i „ugase“ treba to javno reći.

– Rudari „Kreke“ će zajedno sa sindikalnim predstavnicima poduzeti sve metode najradikalnije sindikalne borbe i neće dozvoliti da privredni gigant poput „Kreke“ doživi sudbinu TTU – Tuzla, Livnice čelika – Tuzla i mnogih drugih propalih preduzeća sa Tuzlanskog kantona i Federacije BiH.

– Stiće se dojam da ima puno onih kojima iz njima poznatih razloga nije u interesu da se pozitivni proizvodni rezultati u „Kreki“ koji se ostvaruju u proteklih 15 (petnaest) mjeseci u potpunosti kontinuiraju.

– Cilj ostvarenih zavidnih proizvodnih rezultata mora biti sigurna isplata ličnih dohodaka i ostalih naknada na ime ličnih dohodaka svim uposlenima u ZD Rudnici uglja „Kreka“ u Tuzli.

– Bez navedenog Sindikalna organizacija ZD Rudnici uglja „Kreka“ u Tuzli uz svoje članove i podršku Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH ima hrabrosti i snage puno toga drugima, a koji odlučuju o našim sudbinama, učiniti nesigurnim, saopćeno je.