Gradonačelink Nusret Helić o obilježavanju 2.juna Dana grada Gračanice

Kada govorimo o razvoju lokalnih zajednica Tuzlanskog kantona, Gračanica je grad koji  bilježi stalni rast i razvoj. Iz godine u godinu imaju sve više privrednih subjekata, a samim tim  i sve  razvijeniju industrijsku zonu. O obilježavanju 2. juna – Dana grada Gračanice, uticaju pandemije na lokalni razvoj, ulaganju  u infrastrukturu, turizam, okoliš, kulturu, sport i mlade, prioritetima i planovima za tekuću godinu, razgovarali smo sa Nusretom Helićem, gradonačelnikom Gračanice.

U toku su pripreme  obilježavanja Dana Grada Grač

anica. Koje su planirane aktivnosti za ovaj izuzetno značajan datum za ovaj grad?

Gradonačelnik Nusret Helić: –Dan grada Gračanice obilježavamo 2.juna svake godine svečanom akademijom uz prigodan kulturno-umjetnički program i projekciju dokumentarnog filma o Gračanici koji tradicionalno prikazuje šta smo uradili u protekloj godini te koji su naši planovi za ubuduće. Pored ovog svečanog dijela, također ćemo zvanično otvoriti novoizgrađeni sistem za vodosnabdijevanje naselja Bijela Polja, Drafnići, Seljanuša i Gornja Lohinja. Podsjećam, ove aktivnosti su u okviru programa Dani Gračanice 2022.koji traju još od početka maja, tako da tokom ovog jednomjesečnog perioda, imamo zaista mnogo manifestacija koje će obogatiti kulturni i društveni život u našem gradu. Evo nekih: Festival dječijeg teatra BiH, Sportske igre mladih BiH, sportski turniri u odbojci, košarci, nogometu, karateu, zabava za djecu, motorijada, koncert Crvene jabuke i dr.

 

 Već duže vrijeme ste na čelu ovog grada, šta je to što biste izdvojili tokom dugogodišnjeg rukovođenja, razvoja „čaršije od posla“ kako je mnogi nazivaju?

Gradonačelnik Nusret Helić: -Mi volimo za Gračanicu reći da je grad u kojem je budućnost već počela i to je zaista tako, jer svakim danom Gračanica napreduje i trudimo se da pratimo svjetske trendove. Jedan od važnijih projekata je eko toplana za koju smo inicijativu pokrenuli 2005. godine a kojom smo omogućili izgradnju kombinovane toplane u kojoj će se osnovna toplotna energija proizvoditi iz biomase i geotermije. Toplifikacijom Gračanice pridružili smo se evropskim, ekološki osviještenim gradovima i time omogućili poboljšanje uslova života. Moram spomenuti da mi je izuzetna čast i što smo ostvarili brojne međunarodne kontakte i time poslali sliku Gračanice kao privrednog grada u svijet. Grad Gračanica je bratimljen sa Opštinom Pljevlja iz Crne Gore s kojima smo ostvarili odličnu saradnju, ali moram spomenuti i Fleury les Aubrais iz Francuske i Formia iz Italije koji su nam također bratski gradovi a sve zahvaljujući našim vrijednim Gračanlijama, ambasadorima Gračanice koji su pomogli Gračanici u teškim vremenima ali i u miru. Obzirom da je naša Gračanica „od posla čaršija“ i da je daleko poznata po tome, istakao bih još jednu važnu stvar a to je da smo prvi grad u Bosni i Hercegovini koji je za vrijeme pandemije pomogao privrednicima čime smo omogućili nesmetan nastavak rada i na taj način Grad Gračanica je nastavio da ponosno nosi epitet „od posla čaršija“. Naš ponos su privrednici, vrijedna udruženja žena, čist i uredan grad, kvalitetna infrastruktura. Započeli su veliki ekološki i energetski projekti postavljanja solarnih panela u velikim gračaničkim kompanijama.

 Bilo je tu i uspona i padova, ali ipak se uvijek težilo ka privrednom, društvenom i kulturnom razvoju ovog grada? Koje su to najveće prepreke na koje ste nailazili, šta su najveći problemi, najuspješniji projekti, planovi i ambicije?

Gradonačelnik Nusret Helić: –Najveća prepreka nam je svakako bio period pandemije kad smo neke aktivnosti morali prolongirati za neki naredni period i za neka bolja vremena i nadamo se da to vrijeme dolazi, kada ćemo realizovati još neke projekte. Problemi s kojima se susrećemo tokom realizacije projekata su rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, odnosno ishođenje potrebnih odobrenja za realizaciju istih, zatim nedostatak dovoljnih finansija s kojima se susreće svaka jedinica lokalne samouprave, ali nastojimo da sve takve projekte uradimo u fazama, kako bismo došli do konačnog rješenja određenih problema po našu lokalnu zajednicu. Plan je da dovršimo sve započete aktivnosti koje smo preduzeli prošlih godina a koje nisu samo od značaja za naš grad, nego i kanton te državu BiH. Polako rješavamo problem vodosnabdijevanja u nekoliko mjesnih zajednica kao što su Prijeko Brdo, Škahovica, Rašljeva, Babići, Malešići te unapređujemo gradski sistem vodosnabdijevanja i proširujemo sistem za naselja Bijela Polja, Drafnići, Seljanuša i Gornja Lohinja koji je već završen projekat. Pored toga, nastavljamo sa izgradnjom dječijih igrališta, tako da svaka mjesna zajednica dobije jedno dječije igralište kako bi naši najmlađi sugrađani mogli uživati u sigurnoj igri. Nastavljamo i sa utopljavanjem zgrade Konak, uređenjem njene fasade i zamjenom stolarije, zatim uređenjem gradskog parka i brojnim drugim projektima koji su već završeni ili su u posljednjoj fazi. Rješavamo pitanje gradske deponije, regulaciju Sokoluše i rijeke Spreče na kritičnim područjima. Završavamo novu Sportsku dvoranu.

 Ova godina, nakon pandemije koronavirusa pred Vas je stavila nove izazove, prioritete i potrebe. Kolike je  posljedice pandemija ostavila na funkcionisanje i rad gradske službe i sam Budžet?

Gradonačelnik Nusret Helić: –Pandemija korona virusa je svakako usporila rad na nekim značajnim projektima i nije se lako vratiti u kolosjek poslije dvije godine pandemije, ali smo vjerovali da i  kriza može biti izazov i šansa za one koji su spremni uhvatiti se u koštac sa tim izazovima. Međutim, rad i funkcionisanje Gradske uprave i samih gradskih službi je nastavio istim tempom i svakodnevno smo na usluzi građanima.

Što se tiče Budžeta, imamo stabilan i razvojni Budžet. Više od jedne trećine izdvajamo za nove projekte a samo 20% trošimo na administraciju. Budžet je ove godine rekordan, više od 20 miliona KM. Zbog postojeće lošije ekonomske situacije kroz Budžet vodimo računa i o većim poticajima poljoprivredi, zapošljavanju mladih i žena, socijalnim kategorijama i dr.

 

 Uprkos tom teškom periodu,   ipak  ste završili mnogobrojne projekte. Na koji način i koji su najvažniji?

Gradonačelnik Nusret Helić:-Svi projekti su prioriteti ako oni utiču na život običnog građanina. Nastojimo da budemo na usluzi građanima i da u rekordnom roku uklonimo sve prepreke na koje naši građani nailaze. Ipak, ne možemo a da se ne osvrnemo na one najznačajnije na kojima smo radili i u doba pandemije. U proteklom periodu je završeno puno infrastrukturnih projekata, a to su prije svega završetak Sportske dvorane na kojoj radimo godinama i zaista smo ponosni što ćemo napokon moći pružiti prije svega učenicima ali i građanima mogućnost realizacije jednog ovakvog projekta koji je od značaja i za Tuzlanski kanton. Svakako da je jedan od najvažnijih projekata, rješavanje problema kanalizacije odnosno odvodnja otpadnih i dijelom oborinskih voda u urbanom dijelu grada. Ovim ću naravno spomenuti i regulaciju rijeke Sokoluše kojom smo zaista spriječili poplave u gradu ali i regulisali otpadne vode. Obzirom da u nekim mjesnim zajednicama još uvijek imamo probleme sa pitkom vodom, ponosni smo što možemo reći da smo pronašli nove količine vode ali i da smo preduzeli aktivnosti na prečišćavanju postojećih mreža pitke vode. Samo u vodosnabdijevanje ove godine ulažemo preko 5 miliona KM, puteve nešto manje i sl.

 

 

 Da se malo osvrnemo i  na infrastrukturne projekte, koji su najznačajniji i koji bi bili prioriteti za naredni period?

Gradonačelnik Nusret Helić: –Kao što sam već rekao, to su svakako projekti vezani za rješavanje problema kanalizacije, odvodnja otpadnih i dijelom oborinskih voda, završetak Sportske dvorane ali i izgradnja i sanacija puteva, od čega smo od početka ove godine izvršili izgradnju i sanaciju više od 30 puteva i ulica na području grada Gračanice. Pored toga, tu su i projekti utopljavanja, izgradnja vodovodnih mreža, sanacija domova kulture i drugi.

Obzirom davećina ovih projekata usljed nedostatka finansija se radi u fazama, tako ćemo u narednom periodu nastaviti sa poduzetim aktivnostima na završetku Sportske dvorane te završiti regulaciju rijeke Sokoluše. Naši ciljevi u narednom periodu će svakako biti dovođenje vode do krajnjih korisnika odnosno individualnih priključaka na novi vodovodni sistem čime ćemo rješiti i problem vodosnabdijevanja tamo gdje smo pronašli dovoljne količine vode. Jedan od zadataka nam je  i unaprjeđenje energetske efikasnosti i podizanje svijesti o ekološki obnovljivoj energiji, na čemu Gračanica radi dugi niz godina i to moram reći vrlo uspješno. Ekološka svijest nam time postavlja još jedan važan prioritet a to je sanacija deponije Grabovac. Već sam rekao da se ona ove godine zatvara a pitanje otpada rješava kroz kantonalnu.

 

 I ova godina je izazovna, posebno s ekonomskog aspekta, ipak kakvi su planovi  i prioriteti, šta možemo očekivati?

Gradonačelnik Nusret Helić: –Mi u planu imamo niz projekata. Imamo puno projekata a nemamo dovoljno para a svi su oni prioritet, pokušavamo izvlačiti ono što nam je najvažnije. Govorim o vodi, deponiji, izgradnji kružnog toka u srcu grada, završetku nove autobuske stanice, uređenom gradskom prevozu i sl. Grad se brzo razvija, to mora pratiti odgovarajuća infrastruktura. Čeka nas rekonstrukcija gradske vodovodne mreže i dr. Zaista veliki projekat. Tu je i nova led rasvjeta, gradnja nekoliko mostova, uređenje šetnice i dr.

 

 Nakon pandemije, ponovno je održan tradicionalni sajam Grapos-Expo. Kakvi su utisci i koliko je to zapravo nedostajalo građanima i izlagačima u prethodne dvije godine?

Gradonačelnik Nusret Helić:  –Međunarodni sajam poduzetništva i obrta „Grapos-expo“ 2022. se vratio. Nije bilo lako. 300 izlagača nije malo ali bit ću slobodan reći da uvijek može bolje i naš je zadatak da svake godine privučemo nove izlagače, nove investitore i da pružimo svu potrebnu pomoć u ostvarivanju novih kontakata kako poduzetnika tako i drugih partnera. Pandemija je uzrokovala nemogućnost održavanja sajma dvije godine, a i ove godine smo relativno kasno odlučili održati sajam kako bismo se otrgli od tereta pandemije i konačno dali građanima što osebujniji program. Pokazali smo da se može nastaviti tamo gdje smo stali 2020.-2021. godine. Radom se može pobijediti svaka kriza. U Gračanici želimo jačati privredne veze, a sajmovi su prilika za saradnju.

 

 Otvaranjem Turističke zajednice Grada, veliki akcenat stavljen je na turistički razvoj koji je najveći pokretač privrede i privrednog sektora. Šta je ono što nedostaje u ovom gradu kada je u pitanju turizam, i koliko će to zapravo uticati na još brži i veći privredni razvoj ovog kraja, po kojem ste se već izdvojili u odnosu na mnoge druge sredine u Tuzlanskom kantonu, ali i mnogo šire?

Gradonačelnik Nusret Helić:- Gračanica je nadaleko poznata po razvijenom malom i srednjem biznisu. Pored poslovnih vještina, Gračanlije imaju i bogato kulturno-historijsko nasljeđe kao i predivna izletišta Vis i Monj te dovište Ratiš. Najveći broj posjetilaca u Gračanicu dolazi kako bi uživao u blagodatima termo-mineralnih voda. Svake godine preko 60 000 ulaznica se proda na kompleksu „Terme“ Gračanica. Prepoznali smo turistički potencijal Gračanice i otvorili Turistički ured prije nepune dvije godine kako bismo pružali građanima i posjetiocima informacije šta mogu posjetiti na području grada ali mislim da Gračanica prije svega posjeduje domaćinski karakter pa s tim u vezi Gračanica sve ljude dočekuje otvorenog srca. Smatram da pored bogatog kulturno-historijskog nasljeđa, ljekovitih voda, u Gračanici se može pronaći za svakog ponešto.

 

 Za kraj, koja bi bila vaša poruka za građane ovog Grada povodom obilježavanja ovog značajnog datuma za Gračanicu?

Gradonačelnik Nusret Helić:2. juni proslavljamo kao Dan grada, bolje rečeno rođendan našeg grada. Dan kad slavimo, sumiramo rezultate od protekle godine, kada nagrađujemo najuspješnije poduzetnike, kompanije, pojedince, ustanove, udruženja, dan kada svi zajedno uživamo u kulturno-zabavnim i sportskim događanjima. I pored pandemije koja je iza nas, imamo se čime pohvaliti, o tome smo obavještavali građane putem medija, o tome govori i film koji smo pripremili. Mogu reći da sam ponosan na naše kompanije, poduzetnike, borce, učenike, profesore, na našu mladost. Uspjeli smo da napravimo još jedan veliki iskorak u društveno-ekonomskom razvoju i pokazali da ovaj grad i ova država može naprijed. Dragi sugrađani, čestitam vam 2.juni, dan grada Gračanice. Nastavimo zajedno graditi bolju Gračanicu, ljepši grad i svijetliju budućnost, kako bi naše generacije bile ponosne na svoju Gračanicu i ljude u njoj ali isto tako pozivam i sve ljude da dođu posjetiti Gračanicu i osjete duh bosanske čaršije.

                                                                                              Razgovarala: Mubina Biščić-Delmanović