Privatna ustanova Mješovito srednja „Savremeno-umjetnička škola“Tuzla vrši upis u prvi razred druge generacije u Prvom junskom roku školske 2022/23. godine

Prijave mogu podnijeti učenici koji u trenutku upisa nisu stariji od 17 godina.U Srednju „Savremenu-umjetničku školu“ Tuzla u školskoj 2022/23.godine mogu se upisati učenici u statusu redovne ili Paralelnog obrazovanja za zanimanja:
-Izvedbeni animator dramske umjetnosti i edukacije
-Omladinski lider
Prijave se vrše elektronskim putem ili slanjem navedenih (skeniranih)dokumenata na mail:upis@sus.edu.ba.
1.Popunjen prijavni obrazac preuzeti sa web stranice škole www.sus.edu.ba.
2.Izvod iz matične knjige rođenih
3.Kratka biografija
4.Uvjerenje o uspjehu u VI VII i VIII razred, odnosno uvjerenje o uspjehu u tri razreda koji su prethodno završni razredi osnovne škole
5.Svjedočanstvo o završnom IX razredu
6.List profesionalne orijentacije
Učenici koji polaze na prijemni ispit i budu primljeni, po završetku osnovne škole, uz navedene dokumente dostaviti
1.Gore navedene dokumennte(original ili ovjerenu kopiju)
2. Uvjerenje o državljanstvu(Original)
3. Ljekarsko uvjerenje(Original)
4.Uvjerenje o rezultatima postignutim u ekstrenoj maturi za učenike koji po završetku osnovne škole obavezni polaganje eksterne mature(Original ili ovjerenu kopiju)
5.Druge relevantne dokumente(Kopija, priznanja, nagrade, radovi, dostignuća, potvrde).
Prijemni ispit bit će realizovan u subotu 11.6.2022 i nedelju 12.6. 2022 godine u 11 sati do 18 sati.
Sa učenicima i roditeljima/starateljima koji zadovolje kriterije prijemnog ispita biće potpisan Ugovor o školovanju u školskoj 2022/23 godini.Sa završenom Srednjom“Savremenom-umjetničkom školom“Tuzla moguće je upisati bilo koji falkultet/akademiju u regiji.
Broj učenika druge generacije je ograničen.
Informacije: + 387 61 365.600 ili info@sus.edu.ba
Duška REBIĆ