Filozofski fakultet: 30 godina poslije referenduma BiH pred novim izazovima

Prije 30 godina u BIH održan je referendum o nezavisnosti. Odluku o odvajanju iz Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i proglašenju nezavisne Republike BiH, podržalo je 99 posto građana među onima koji su izašli na referendum. Na tribini pod nazivom “Značaj obnove nezavisnosti BiH: 30 godina poslije, koju je organizovao Odsjek za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, rečeno je da je obnova nezavisnosti omogućila BiH da bude priznata od SAD, i  tada od evropske zajednice i da 22. maja 1992. godine bude primljena u UN. To je uticalo da Bosnu i Hercegovinu prve ratne 92 godine prizna 76 država, a kasnije 173 članica UN i da omogući BIH da postane dio drugih međunardonih asocijacija.

“Da je obnova nezavisnosti utjecala da odbrana BIH postane legitimna da A RBiH postane legitimna, obnova nezavisnosti je utjecala da UN osnuju sud za bivšu Jugoslaviju na kojem je suđeno dakle ratnim zločincima, koji su počinili najteže ratne zločine uključujući i ratni zločin genocida, bez ovog međunardonopravnog subjektiviteta, bez obnove nezavisnosti to sigurno ne bi bilo tako”  istakao je prof.dr. Sead Selimović, Odsjek za historiju Filozofski Fakultet UNTZ

30 godina poslije BIH se suočava s nizom otvorenih unutrašnjih i vanjskih pitanja. Određene politike unutar zemlje pokušavaju oslabiti državu. Danas je BIH kako je rečeno na tribini pred novim izazovima s obzirom na stanje koje se dešava u Evropi i svijetu.

“Imamo te autokratske režime čiji cilj su teritorije drugih zemalja s tim u vezi predstavljau se kao nacionalni interesi određene države iz okruženja, ali i države zapadnog Balkana tu je i BIH, kažem nažalost, jer BIH nije uspjela do danas da uđe u NATO pakt i EU što joj je bio cilj, a i danas je i to predstavlja nove izazove i pred BiH, ali rekao bih i više pred međunarodnu zajednicu. Ovdje prije svega mislim na SAD na Evropsku uniju , i naravno druge faktore koje snažno utiču na događaje kao što su UN” rekao je prof.dr. Sead Selimović, Odsjek za historiju Filozofski Fakultet UNTZ

“Danas smo svjedoci da ima i onih snaga destruktivnih koji drugačije gledaju na ovu državu te destruktivne snage nam dolaze iznutra i spolja i moramo biti svjesni da se država mora ojačati kroz rad instistucija kroz odgovornost svakog pojedinca u ovoj državi ja se nadam da je veliki broj građana svjestan toga i da će u tom pravcu raditi i djelovati” rekao  je prof. dr. Izet Šabotić, Odsjek za historiju Filozofski Fakultet UNTZ.

Podsjećamo da se ni 30 godina poslije obnove nezavisnosti BIH, ovaj praznik ne obilježava na cijeloj teritoriji države. 1. mart , kao Dan nezavisnosti BiH obilježava se samo na prostoru Federacije BIH, dok u entitetu Republika Srpska, odlukom entitetskih vlasti 1. mart , nema status praznika niti neradnog dana.

(RTV Slon)