Država ponovo “zavlači ruku” u džepove građana

Ekonomisti su zabrinuti, a biće uskoro i građani ako u parlamentarnu proceduru bude upućen novi Zakon o akcizama u BiH koji predviđa akcizu na električnu energiju, plin i ugalj.

Ono što je izvjesno, ukoliko ovaj zakon bude prihvaćen, to će biti direktan udar na veliki broj građana koji žive na rubu siromaštva.

Uvede li se akciza na ove energente, bez obzira na to što se šira javnost “tješi” obrazloženjem da će akciza biti na industrijsku električnu energiju i plin, to će, ipak, uticati na cijene u BiH.

Biće sve skuplje, a već sad prosječna sindikalna korpa za četveročlanu porodicu u BiH je 1.800 KM, a 50 odsto građana u BiH u kojoj rade dvoje nema toliki budžet. Kada govorimo o sindikalnoj potrošačkoj korpi, ona predviđa ono najosnovnije za goli život.

Ako uzmemo u obzir još i činjenicu da je usljed pandemije virusa korona nastupila i ekonomska kriza, da je u velikom broju porodica u BiH barem jedan član domaćinstva ostao bez posla, da su neki poslodavci smanjili plate s obzirom na činjenicu da su prihodi manji, pitanje je koliko će “srednje klase” nakon novog Zakona o akcizama biti korisnici javnih kuhinja u BiH, koje iz dana u dan imaju sve više korisnika.

U Upravi za indirektno oporezivanje BiH već pravdaju novi zakonski prijedlog činjenicom da se električna energija oporezuje i u Evropskoj uniji.

Porediti standard građana BiH i standard građana Evropske unije je bezobrazluk, pa se postavlja pitanje u kojem univerzumu žive oni koji kroje ovakvu akciznu i finansijsku politiku u BiH.