Do kraja godine više novca za lijekove i zapošljavanje mladih ljekara u TK

U prvih šest mjeseci ove godine u Budžetu Zavoda zdravstvenog osiguranja TK došlo je do rasta prihoda, zbog čega je Upravni odbor ove institucije pripremio Izmjene i dopune Finansijskog plana, kako bi prihodi bili uravnoteženi s rashodima.  Ovim dokumentom ukupni prihodi i primici, odnosno rashodi i izdaci iznose 226.463.206 KM i povećani su u odnosu na Finansijski plan za 2017. godinu u iznosu od 10.757.930 KM ili za 4,99%, i uglavnom se odnose na prihode od poreza.

„Povećanje prihoda ostvareno je uglavnom povećanjem po osnovu doprinosa iz plaće i na plaću u iznosu od 10,7 miliona KM. Ovdje je Vlada TK imala značajan uticaj na povećanje broja zaposlenih koji su registrovani kod Zavoda zdravstvenog osiguranja“, pojasnio je Mirsad Hodžić, direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja TK.

No, uporedo s rastom prihoda rasli su i rashodi. Najveće povećanje odnosi se na program Lijekovi u iznosu od 1,5 milion KM, program Primarna zdravstvena zaštita u iznosu od 2,7 miliona KM i program Bolnička zdravstvena zastita u iznosu od 3,7 miliona KM.

„Zavod je u prvih šest mjeseci ove godine kontrolisao potrošnju lijekova sa esencijalne liste gdje je uočeno da je došlo do prekoračenja. Uočili smo da je mjesečna potrošnja negdje oko 3,5 miliona KM što znači da izlazi iz okvira onog što smo planirali. Dodatnom kontrolom na terenu uspjeli smo smanjiti tu potrošnju na oko tri miliona KM mjesečno, a dodatno na tu cifru, rebalansom je predviđen dodatni 1,5 miliona KM za ovu stavku. Rashodi za liječenje van kantona su povećani za 140.000 KM. Za 100.000 KM je povećano kada je u pitanju nastavak liječenja osoba koje su imale operativne zahtjeve u kadiohirurgiji i to je nešto što se ove godine prvi put uvelo”, pojašnjava Hodžić.

Omogućeno liječenje štitne žlijezde i gojaznosti kod djece i mladih van kantona

Dodaje da su i povećana izdvajanja za liječenje pacijenata iz TK u inostranstvu za 100.000 KM, a riječ je o dijagnostici i terapiji za bolesti štitne žlijezde i liječenje gojaznosti kod djece i mladih uzrasta od 12 do 18 godina. Riječ je o pozicijama koje su po prvi put ove godine uvedene u finansijski plan ZZO TK.

„Za oko 300.000 KM su povećana sredstva za izdvajanje ortopedskih pomagala koja se nalaze na listi Zavoda, s obzirom da je u martu ove godine stupila na snagu nova odluka o Jedinstvenoj listi ortopediskih i drugih pomagala“, pojašnjava Hodžić, dodajući da ova lista još uvijek ima mogućnost finansijskog proširenja.

Zahvaljujući povećanim prihodima u Zavodu zdravstvenog osiguranja TK, osim povećanja sredstava za primarnu zdravstvenu zaštitu i lijekove i iznos za projekat upošljavanja mladih ljekara biće udvostručen. Od planiranih 350.000 KM, za ovaj projekat biće izdvojeno 700.000 KM.

Ovaj izmjenjeni i dopunjeni Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja TK kao i Izmjene i dopune Operativnog programa zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja za 2017. godinu, dobili su na današnjoj sjednici saglasnost Vlade TK.