Istraživanje: Koliko su zaista građani Tuzle zadovoljni radom Gradske uprave?

Anketiranje građana i građanki provedeno je kao aktivnost unutar projekta Općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG), kojeg finansira Vlada Švicarske, a implementira UNDP u BiH, u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave (JLS), a u cilju procjene stepena zadovoljstva građana i građanki administrativnim i komunalnim uslugama u partnerskim jedinicama lokalne samouprave. Anketa je provedena metodom slučajnog uzorka, piše RTVSlon.

Ispitivanje javnog mnijenja korisnika i korisnica javnih usluga je provedeno u oktobru i novembru 2016. godine i to na na uzorku od 400 građana i građanki u Tuzli.

Sam proces je osmišljen tako da je anketiranje izvršeno ispred zgrade uprave JLS, i to metodom ispitivanja građana i građanki koji su upravo koristili usluge javne uprave.

Analizirani su odgovori kojim ispitanici izjavljuju da su zadovoljni ili nezadovoljni uslugama te su dati procenti ispitanika/ca. Zbir zadovoljnih i nezadovoljnih ispitanika/ca ne iznosi uvijek 100% jer se jedan dio ispitanika/ca izjasnio da je neutralan ili da ne zna.

Prema rezultatima urađene ankete kada je riječ o Tuzli i oblasti snabdijevanje vodom 80% ispitanika/ca bilo je zadovoljno ovom uslugom dok je 16% ispitanika/ca bilo nezadovoljno vodosnabdijevanjem u Tuzli.

Za rad ambulanti 57% ispitanika/ca je bilo zadovoljno ovom uslugom dok je 40% ispitanika/ca bilo nezadovoljno.

Kada je riječ o kvalitetu javne rasvjete (osvjetljenja) 52% ispitanika/ca je bilo zadovoljno kvalitetom ove usluge dok je 28% ispitanika/ca bilo nezadovoljno.

Za pokrivenost jedinice lokalne samouprave odnosno grada Tuzle javnom rasvjetom 51% ispitanika/ca je bilo zadovoljno ovom uslugom dok je 28% ispitanika/ca bilo nezadovoljno.

Prema rezultatima ankete građani u Tuzli su najnezadovoljniji održavanjem puteva i stanjem putne infrastrukture pa je tako sa kvalitetom održavanja lokalnih puteva (uključujući zimsko) 19% ispitanika/ca bilo zadovoljno dok je 69% ispitanika/ca bilo nezadovoljno kvalitetom državanja loklanih puteva.

Za redovnost održavanja lokalnih puteva (uključujući zimsko) 18% ispitanika/ca je reklo da je zadovoljno ovom uslugom dok je 69% ispitanika/ca nezadovoljno.

Koje su sve oblasti bili promatrane i kakvi su rezultati ankete u Tuzli, pogledajte OVDJE.

(Nezavisni.ba)