Data saglasnost na tekst Sporazuma o saradnji između Ministarstva zdravstva TK i IOM-a

Od prvog januara 2019. godine pa do 31. maja 2022. godine u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla pružena je 101 hiljada zdravstvena usluga migrantima. Ukupna vrijednosti pruženih usluga  u istom periodu iznosila je oko 711 hiljada KM.

“Činjenica je da se radi uglavnom o  povredama i traumama, treba voditi računa o tome da među migrantima ima i veliki broj hroničnih pacijenata kojima je potrebno dati adekvatnu terapiju i nju pripremiti“  rekla je Dajana Čolić, ministrica zdravstva TK

Država, a samim tim i državne institucije kao potpisnici određenih konvencija dužne su pružati adekvatnu zdravstvenu zaštitu. U  periodu od 2019. do maja 2022. godine Univerzitetski klinički centar u Tuzli imao je Sporazum sa Danskim vijećem za izbjeglice u BiH koje je finaniralo pružanje zdravstvene zaštite za migrante, te je slijedom toga bilo potrebno pronaći novi način finansiranja pružanja zdravstvenih usluga.

„Obzirom da se radi o ljudima koji su ovdje u najvećem slučaju nelegalno ovdje i obzirom na to da se preko Zavoda zdravstvenog osiguranja bilo kog nivoa nije zakonski moguće finansirati pružanje zdravstvene zaštite za bilo kojeg građanina koji nije osiguranik, došlo se do zaključka da se upravo preko UN-ovih struktura i njihovih ureda potpisati ugovore između nadležnih ministarstava zdravstva“ dodala je Dajana Čolić, ministrica zdravstva TK

Na današnjoj sjednici Vlada je dala saglasnost na tekst Sporazuma o saradnji između Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona i Međunarodne organizacije za migracije (IOM).

„Kojim smo mi kao Ministarstvo preuzeli obavezu da u narednom periodu ukoliko dođe potrebe za pružanjem zdravstvene zaštite nadalje kao Ministarstvo možemo potpisivati i donositi odluke i sporazume zajedno sa IOM-om koji će nastaviti ovaj dio finansiranja pružanaj zdravstvene zaštite“ zaključila je Čolić.

Ovim sporazumom predviđa se institucionaliziranje saradnje i razmjene informacija u pitanjima od zajedničkog interesa sa namjerom daljeg unapređenja i jačanja saradnje ovih institucija. Ta saradnja prije svega se odnosi na pružanje usluga zaštite mentalnog zdravlja i psihosocijalne podrške za migrante. Također, saradnja se odnosi i na, provedbu intervencija povezanih s prevencijom širenja COVID-19 među ljudima u pokretu i lokalnim zajednicama u TK.