Broj nezaposlenih u BiH u augustu manji za 1.221 osobu

Broj nezaposlenih u BiH je u augustu u odnosu na juli bio smanjen za 1. 221 osobu. Od toga, u Republici Srpskoj za 1.076 osoba, u Federaciji BiH za 78, a u Brčko distriktu za 67 osoba, pokazuju najnoviji podacije Agencije za rad i zapošljavanje BiH.

Prema podacima Agencije, na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja u BiH, zaključno sa 31. augustom, bilo je 485.088 osoba i u odnosu na juli broj nezaposlenih je manji za 1.221 lice.

Od ukupnog broja lica koja traže posao, 262.781 ili 54,17 su žene.

Za poslom najviše tragaju lica sa trećim stepenom obrazovanja – KV radnici, a taj broj je posljednjeg dana augusta iznosio 158.420 ili 32,66 posto, zatim 134.383 lica sa srednjom stručnom spremom ili 27,70, te 130.730 NKV radnika ili 26,95 posto.

Posao traži i 42.626 lica sa visokom stručnom spremom ili 8,79 posto, te 7.152 sa višom stručnom spremom ili 1,47 posto.

U augustu je sa evidencija službi zapošljavanja brisano ukupno 18.035 osoba, a od tog broja zaposleno je 11.125 osoba.

Istovremeno je za 8.963 osoba prestao radni odnos, dok su poslodavci u ovom periodu prijavili potrebe za zapošljavanjem 5.060 novih radnika.

(klix.ba)