Bosna i Hercegovina nema plan za razvoj turizma

Zahvaljujući geografskom položaju, prirodnim bogatstvima i drugim resursima u BiH turizam predstavlja jednu od najperpektivnijih grana.

Međutim, i pored rasta u ovom sektoru svake godine BiH ni približno nije iskoristila svoje potencijale. Vlasti u BiH ne promoviraju dovoljno bh. destinacije po svijetu kako bi se privuklo više turista.

“Promocija je samo jedan reklamni dio u sektoru turizma, a razvoj sektora osigurava izvršna vlast. Zasad u BiH nijedan nivo vlasti nema kvalitetne planske i strateške dokumente”, istakli su za Fokus.ba iz Turističke zajednice FBIH.

Novi predloženi Zakon o turizmu u FBiH podigao je dosta bure u ovom entitetu ponajviše oko dileme da li fokus treba staviti na razvoj lokalnih zajednica kroz općinske turističke zajednice ili na kantone i FBiH?

Iz Turističke zajednice FBIH napominju da ovaj prijedlog zakona nije reformski u smislu promocije turizma budući da predviđa velika rasparčavanja sredstava od boravišne takse i gomilanje administracije, ako se uzme u obzir da predloženo zakonsko rješenje predviđa općinske, kantonalne i federalnu turističku zajednicu (koje u rješenju nazivaju turističkim organizacijama).

“Nameće se jednostavan logičan zaključak da bi nakon sadašnjih 11 turističkih zajednica u Federaciji BiH (10 kantonalnih i 1 federalna) ubuduće postojalo oko stotinu turističkih organizacija kada bi se osnovale na svim predviđenim nivoima. Pitanje je da li se samo od boravišne takse može ostvariti kvalitetna promocija pošto postoje sredine u kojima nema nijedan smještajni objekt, a budžeti svih nivoa u BiH su ionako prekapacitirani i administrativne jedinice žive uglavnom od kredita i posudbi međunarodnih finansijskih i kreditnih institucija”, naveli su iz Turističke zajednice FBiH.

Ističu da fokus razvoja turizma svakako treba staviti na razvoj lokalne zajednice, ali i promociju bi trebalo osmisliti na drugačiji način.

“Turističke zajednice nigdje u svijetu nisu generatori razvoja u državi, one su zadužene za promociju, a esencijalno za razumijevanje oblasti je odvojiti pojam promocije od pojma razvoja, jer nosioci razvoja u svakoj državi su vlade sa svojim ministarstvima, koje bi donijele adekvatne strategije, akcione planove, planove podsticaja privatnom sektoru i mnogo drugih smjernica, koje bi kroz naporan i efektivan rad doprinijele stvarnom progresu” zaključili su iz Turističke zajednice FBiH.

(Fokus)