BiH traži međunarodnu pomoć za gašenje požara

Vijeće ministara BiH jednoglasno je donijelo Odluku o dopuni Odluke o traženju međunarodne pomoći za zaštitu i spašavanje u gašenju požara, koju je predložilo Ministarstvo sigurnosti.

Dopunom Odluke zatražena je međunarodna podrška u gašenju požara u vidu vatrogasnih snaga, sredstava i letjelica za gašenje požara iz zemalja sa kojima Bosna i Hercegovina ima potpisane sporazume i memorandume o saradnji u zaštiti i spašavanju, te letjelica kroz procedure Mehanizma za civilnu zaštitu Evropske unije (EU).

Na ovaj način Vijeće ministara BiH dopunilo je prošlosedmičnu odluku kojom je zatražilo od Republike Hrvatske međunarodnu pomoć u vidu slanja letjelica (kanadera) sa posadom radi pomoći u gašenju požara u BiH.

Traženje šire međunarodne podrške u gašenju požara u BiH  iz zemlje i zraka uslijedilo je nakon eskalacije požara u BiH, posebno na području općine Posušje – Nacionalni park “Blidinje”, te područja Parka prirode “Sutjeska”.

Požare u BiH iz zraka gase helikopteri Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, Helikopterski servis Republike Srpske i kanader Ratnog zrakoplovstva Republike Hrvatske.

Odluka o dopuni Odluke o traženju međunarodne pomoći za zaštitu i spašavanje u gašenju požara bit će objavljena u „Službenom glasniku BiH“, a važit će dok traje opasnost od požara.