BH Konzorcij: Zaustaviti pogodovanje uvoznim kompanijama

BH Konzorcij proizvođača policijske i vojne opreme, koji okuplja devet kompanija iz cijele Bosne i Hercegovine, traži od Mirsada Vilića, direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, “poštivanje i provođenje zakona, te zaustavljanje pogodovanja uvoznim kompanijama, a sve na štetu domaće privrede”.

Kako tvrde u saopćenju, Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH pokrenula je aktivnosti na usvajanju Pravilnika o izgledu uniforme policijskih službenika, kojim bi se doslovno “nacrtala” uvozna i patentno zaštićena uniforma “5.11”, čime bi se prekršio Zakon o policijskim službenicima BiH.

– Pomenuti Zakon, koji se odnosi i na Direkciju, odredbom iz člana 5. stav 3. jasno propisuje kako je Vijeće ministara BiH jedino nadležno za donošenje propisa o izgledu policijske uniforme policijskih službenika u policijskim agencijama BiH. Stoga je potpuno neshvatljivo da Direkcija svjesno ide ka kršenju propisa, kojim bi se potpuno onemogućila bilo kakva konkurencija u postupku javnih nabavki, što bi dovelo do neminovnog zatvaranja domaćih pogona i gašenja velikog broja radnih mjesta, a budžet BiH oštetio po više osnova. Već duže vremena unutar Vijeća ministara BiH traje pokušaj usvajanja identičnog Pravilnika o izgledu policijske uniforme kojim se nastoji favorizirati jedan inostrani proizvođač policijskih uniformi i opreme, odnosno kompanija koja vrši njihov uvoz u BiH. Ovakva nastojanja u direktnoj su suprotnosti Zakonu o javnim nabavkama BiH, o čemu je BH Konzorcij u više navrata upozoravao nadležne i informisao širu javnost – navodi se u saopćenju.

Dalje tvrde da su uniforma proizvođača “5.11” i svi njeni dijelovi, kao i materijal od kojeg se izrađuju patentno zaštićeni što znači da drugi proizvođači nemaju pravo da ih proizvode, ne mogu doći do njih i nuditi ih na tržištu.

– Kako bismo to i dokazali, kontaktirali smo kompaniju “5.11” koja proizvodi ovu uniformu, sa upitom da kopiramo izgled njihovih proizvoda, a na šta nas spornim Pravilnicima pokušavaju prisiliti. Dobili smo jasan odgovor da ta kompanija štiti svoje intelektualno vlasništvo od kopija, te da će poduzeti sve pravne korake protiv svih prekršitelja. Članice BH Konzorcija ni u kom slučaju ne traže bilo kakav povlašten položaj, niti bilo kakvo snižavanje kriterija kvaliteta koji se propisuje ili želi propisati u vezi sa policijskim uniformama. Mi samo želimo imati pravo da učestvujemo u procesu javnih nabavki ovakvih proizvoda u vlastitoj državi, jer bi sve drugo bilo nezakonito i neprihvatljivo. Zbog svega navedenog, BH Konzorcij traži od direktora Vilića održavanje zajedničkog sastanka na kojem bi se razgovaralo o ovoj problematici i iznašao način da se ispoštuju zakonske odredbe, uz osiguranje najkvalitetnijeg mogućeg rješenja za pripadnike Direkcije – stoji u saopćenju.