ZZO TK: Primjena novog Pravilnika o naknadi plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad

Danas je stupio na snagu Pravilnik o naknadi plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona (“Službene novine TK“, broj: 7/22) (dalje: Pravilnik).

Za naknadu plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad za 2022. godinu, do dana stupanja na snagu ovog Pravilnika uzimat će se iznos utvrđen Odlukom o iznosu najniže plaće za 2022. godinu (“Službene novine Federacije BiH“, broj: 3/22) (u daljem tekstu: Odluka).

Naime, Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj 28.04.2022. godine donio je Odluku kojom se utvrđuje primjena najniže plaće u postupcima po podnesenim zahtjevima za naknadu isplaćene plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad na teret sredstava Zavoda za 2022. godinu, a prije stupanja na snagu novog Pravilnika.

Poslodavcima koji su podnijeli zahtjeve za 2022. godinu za naknadu plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad do stupanja novog Pravilnika vršit će obračun u skladu sa prethodnim Pravilnikom i Odlukom Upravnog odbora.

Prilozi uz zahtjev za povrat naknade plaće, utvrđeni su članom 13. Pravilnika, i isti su dostupni i mogu se preuzeti na dole postavljenom link-u
https://zzotk.ba/obrasci/

Pravilnik o naknadi plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad
https://zzotk.ba/wp-content/uploads/2022/04/Pravilnik-o-naknadi-place-za-vrijeme-privremene-sprijecenosti-za-rad-2022.pdf