U Gračanici od početka godine izgrađeno i sanirano 30 puteva

U Gračanici je od početka godine izgrađeno i sanirano 30 puteva. Radovi za ove dionice puteva su ugovoreni prošle godine, a započeli su nakon povoljnih vremenskih uslova i završenih procedura. Za sanaciju i rekonstrukciju ovih puteva izdvojeno je ukupno 595.727,98 KM iz budžeta Grada Gračanica. Tako je u Stjepan Polju izvršena sanacija puta na četiri lokacije, dok su u Donjoj i Gornjoj Orahovici sanirani putevi na ukupno osam lokacija.

Također, radovi na sanaciji puteva izvršeni su i na više lokacija u mjesnim zajednicama Donja Lohinja, Miričina, Lukavica, Vranovići, Trnovci, Džakule, Lendići, Pribava te Gračanica. Pored pomenutih puteva, u toku su radovi na sanaciji puta u Babićima, Škahovici, Gornjoj Orahovici te Malešićima, a vrijednost ovih radova iznosit će 176.968,85 KM.

Grad Gračanica će nakon završenih svih zakonom predviđenih procedura, uvođenja u posao svih izvođača, započeti realizaciju i svih drugih ugovorenih radova.