ZZO TK: Nove pogodnosti za oslobođene kategorije prilikom ovjere zdravstvenih knjižica

Zavod zdravstvenog osiguranja TK obavijestio je osigurana lica da je došlo do izmjena Uputstva o vremenu i načinu uplate participacije, odnosno godišnje premije osiguranja i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje participacije.

Izvršene su izmjene u smislu perioda važenja oslobađanja i potrebne dokumentacije za dokazivanje kod korisnika minimalnih penzija, štićenika smještenih u socijalne ustanove i lica sa utvrđenim invaliditetom preko 60%.

  • Za penzionere čija penzija ne prelazi iznos minimalne penzije prema posljednjem objavljenom podatku povećava se period oslobađanja sa dosadašnjeg “do kraja kalendarske godine“ na period 3 (tri) godine od dana javljanja u nadležnu poslovnicu za penzionere do 70 godina, odnosno trajno za penzionere sa navršenih 70 godina i više. Dokumentacija kojom se dokazuje da pripadaju navedenoj kategoriji je: odrezak posljednje penzije (čeka penzije) u tekućoj godini ili odrezak posljednjeg izvoda o prijemu penzije i kopija rješenja kao dokaz da se ne radi o srazmjernoj penziji odnosno uvjerenje ili grupno uvjerenje nadležnog nosioca penzijsko-invalidskog osiguranja iz kojeg proizilazi da se ne radi o srazmjernoj penziji, te izjavu kojom penzioner potvrđuje da prima minimalnu penziju i da će nadležnu poslovnicu obavijestiti o svakoj promjeni iznosa penzije.
  • Za štićenike koji su smješteni u ustanove socijalne zaštite povećava se period oslobađanja od participacije sa dosadašnjeg “do kraja kalendarske godine“ na period smještaja u ustanovu socijalne zaštite utvrđeno u rješenju nadležnog centra za socijalni rad.
  • Za lica civilne žrtve rata i invalide s utvrđenim invaliditetom preko 60% važenje uvjerenja na osnovu kojeg se vrši oslobađanje od plaćanja participacije povećava se na kalendarsku godinu u kojem se isto izdaje.

Direktor Zavoda donio je i Odluku o odobravanju ovjere zdravstvenih legitimacija na duži period, kojom se odobrava ovjera na duži period (u daljem tekstu: Odluka) za:

  • penzionere koji pravo na zdravstveno osiguranje ostvaruju preko fondova za penzijsko i invalidsko osiguranje u Bosni i Hercegovini, a čiji iznos penzije ne prelazi iznos minimalne penzije prema posljednjem objavljenom podatku FZ MIO/PIO – ovjera će se vršiti do 3 (tri) godine od javljanja u poslovnicu prema mjestu prebivališta za penzionere do 70 godina života i trajno za penzionere sa navršenih 70 godina i više,
  • osigurana lica koja ostvaruju pravo na zdravstveno osiguranje preko Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona – ovjera se vrši na godinu dana od dana javljanja u nadležnu poslovnicu zdravstvenog osiguranja.

Prilikom ovjere zdravstvenih legitimacija i oslobađanja od plaćanja participacije (na duži period), penzioneri su dužni potpisati izjave koje će biti sastavni dio dokumentacije kojom dokazuju da pripadaju kategoriji osiguranih lica koja je oslobođena od plaćanja participacije i kojoj se zdravstvena legitimacija može ovjeriti na duži period.

Potrebna dokumentacija koju je penzioner dužan priložiti (pored izjava):

a) Penzioneri koji primaju iznos minimalne penzije

  • Zdravstvena legitimacija
  • Ček od penzije

b) Penzioneri koji primaju penziju čiji je iznos manji od minimalne (srazmjerna)

  • Zdravstvena legitimacija
  • Ček od penzije
  • Rješenje o penzionisanju kao dokaz da se radi o srazmjernoj penziji, na osnovu kojeg se utvrđuje odakle još penzioner prima penziju, te odrezak posljednjeg izvoda o prijemu penzije iz ostalih fondova za PIO (iz druge države).

U skladu sa naprijed navedenim aktima, penzioneri neće biti u obavezi dostavljati uvjerenja izdata od strane FZ MIO/PIO (kao što je to do sad bio slučaj).

Navedene kategorije su dužne odmah obavijestiti nadležnu poslovnicu o svakoj promjeni koja se odnosi na status osiguranja, što će potvrditi davanjem odgovarajuće izjave u svrhu ostvarivanja prava na oslobađanje, odnosno ovjere na duži period.

Uputstvo i Odluka se odnose samo na penzionere (osiguranike) i ne odnosi ne na članove njihovih porodica.

Mole se navedene kategorije penzionera da prilikom posjete poslovnici zdravstvenog osiguranja kod sebe posjeduju ličnu kartu, kao i da poštuju distancu i higijensko epidemiološke mjere, stoji u obavijesti Zavoda zdravstvenog osiguranja TK.