Živinice:Počela sa radom Komisija za rješavanje po prijavama za dodjelu plastenika

Povodom početka rada Komisije za rješavanje po prijavama za dodjelu plastenika Općinski načelnik Samir Kamenjaković je održao radni sastanak sa predstavnicima navedene Komisije i predsjednikom Komisije za borbu protiv korupcije u Općini Živinice.

S obzirom da najviše sumnje građani imaju u rad Komisije za dodjelu stipendija, te za dodjelu plastenika načelnik Samir Kamenjaković je u saradnji sa predsjednikom Komsije za borbu protiv korupcije u Općini Živinice, Samedom Muminohodžićem, uveo novu proceduru u organ uprave Općine Živinice, a radi se o proaktivnoj transparentnosti u radu organa Općine Živinice, koja ima za cilj prevenciju i sprečavanje korupcije u realizaciji projekata u Općini Živinice. Naime, u rad navedene dvije komisije direktno je uključena i Komisija za borbu protiv korupcije u Općini Živinice. Prema riječima načelnika Samira Kamenjakovića ovakav vid rada komisija u organu uprave Općine Živinice će biti i u narednom periodu u realizaciji drugih projekata.

Napominjemo, da je u prethodnom periodu potpisan Sporazum o saradnji sa MUSLIM AID-om, te raspisan Javni Poziv za prikupljanjem prijava za dodjelu plastenika na području Općine Živinice. S tim u vezi počela je s radom Komisija za rješavanje po prijavama za dodjelu plastenika čiji je zadatak da razmotri prijave prispjele na Javni poziv, te da izvrši pregled prispjelih prijava, evidentira kandidate koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva, izvrši obavljanje uviđaja na licu mjesta, sačini i predloži liste krajnjih korisnika na osnovu utvrđenih kriterija za bodovanje.

Broj prijava koji je prispjeo na Javni poziv za dodjelu plastenika je 37, s tim da će u konačnici biti odabrano 20 korisnika po ovom programu. Dakle, kroz navedeni projekat za 20 socijalno ugroženih porodica obezbijediti će se 20 plastenika sa sistemom navodnjavanja i sadnim, sjemenskim materijalom i pratećom opremom,a izbor porodica, koje će biti obuhvaćene ovim projektom, će se zasnivati na potrebama, kao i sposobnosti da se uspješno implementira proizvodnja i pokaže spremnost i predanost.

“Proaktivnu transparentnost u radu organa Općine Živinice je nova procedura u radu koju smo počeli primjenjivati u saradnji sa Komisijom za borbu protiv korupcije u Općini Živinice. S obzirom da smo se opredijelili za proaktivnu transparentnost, to podrazumijeva i antikoruptivno djelovanje. Na osnovu izjava i sumnji građana o tome da može doći do zloupotrebe u procesu dodjele plastenika smatrao sam da trebamo pozvati prvu instancu u instituciji lokalne vlasti, Komisija za borbu protiv korupcije u Općini Živinice, koja će pratiti rad Komisije za rješavanje po prijavama za dodjelu plastenika. Smatram da su ovo projekti koji vraćaju vjeru u vlast, vjeru u ljude koji upravljaju određenim sistemima, tako da građanima moramo dati sve na potpuni uvid. Ljudi u Komisiji za borbu protiv korupcije u Općini Živinice, uključujući našeg predsjednika Sameda Muminohodžića, su sposobni da proprate transparentnost, ispravnost, korektnost i, ono što je najvažnije, zakonitost prilikom donošenja odluke kome će biti dodjeljeni plastenici. Dodjela stipendija i dodjela plastenika su dva projekta koja smo uzeli kao uzorke kada je u pitanju kontrola. Na ovome nećemo stati, idemo dalje. Pozivam naše građane da se jave u kabinet Načelnika ili direktno predsjedniku Komisije za borbu protiv korupcije u Općini Živinice ukoliko imaju bilo kakve sumnje o nepravilnostima u navedenim projektima, ili o bilo kojim drugim projektima koji se realizuju u Općini Živinice, a mi ćemo dalje sve propratiti i reagovati kako bi našim građanima vratili vjeru u vlast”, rekao je načelnik Samir Kamenjaković.

“Organizacija Muslim Aid već više od 15 godina radi i djeluje na prostoru Bosne i Hercegovine. Projekte dodjele plastenika realizujemo u svim općinama Bosne i Hercegovine. U Općini Živinice navedeni projekat realizujemo već drugu godinu. Komisija za borbu protiv korupcije u Općini Živinice je novina s kojom se prvi put susrećem i prijatno sam iznenađen. Čestitam Općini Živinice i načelniku Samiru Kamenjakoviću na ovom činu. Zaista se nadam da će cijela procedura oko izbora korisnika navedenog projekta biti što transparentnija prema građanima. Poručio bih i ostalim načelnicima, kao i svima koji organizuju bilo kakave komisije, da uvedu ovu praksu u svoj rad. Ovom praksom ćemo smanjiti nivo korupcije, a učinkovitost će biti veća i realnija”, rekao je predstavnik Muslim Aid-a Nerzudin Hajdarević.