Zbog teškog položaja, bh. novinari sve lošije izvještavaju

Bosna i Hercegovina od 2006. godine danas bilježi kontinuiran pad medijskih sloboda i tako je sa 19. mjesta u 2006. pala na 65 ove godine, zbog velikih pritisaka i učestalih napada na novinare

Kako je ocijenjeno na konferenciji za medije koju je organizirala Institucija ombudsmana za ljudska prava BiH, svako demokratsko društvo se cijeni prema pitanjima slobode izražavanja i kroz zaštitu kanala putem kojih se vrši prijenos informacija.

Ombudsmenka za ljudska prava Bosne i Hercegovine Jasminka Džumhur ukazala je na velike probleme sa kojima se novinari suočavaju.

“Krše se ekonomska prava novinara. Oni rade za male plaće, tu je i pitanje prekovremenog rada. Vrlo često novinari su neprijavljeni, rade na crno ili sa ugovorom o djelu. Imamo i primjere volonterskog rada. Novinari nemaju pravo na sindikat i sindikalno udruživanje, posebno u malim firmama”, napomenula je Džumhur.

Zaključila je da iz svega navedenog može doći do lošeg izvještavanja, neprovjerenih informacija i slično.

Institucija ombudmana za ljudska prava BiH u istraživanju sloboda medija za period 2012-2017. godina uočili su nazadak u mnogim sferama.

Istraživanje je obuhvatilo razne institucije od tužilaštava, preko izvršne vlasti, udruženja novinara i političkih stranaka.

Kao primjeri napada na medije navedeni su nasilje, pritisci, tužbe za klevetu, zastrašivanja i drugo.

U BiH trenutno postoje 183 aktivna slučaja tužbi za klevetu.

Džumhur je napomenula da broj medija u BiH raste, posebno portala, ali da kvalitet opada zbog lošeg položaja samih novinara.

Posebno je podcrtan problem da u krivičnom zakonu napad na novinare nije tretiran kao krivično djelo, jer oni nisu javne ličnosti. Džumhur je izjavila da novinarska profesija zahtjeva tretman u krivičnom zakonu zbog slobode izvještavanja

U Kantonu Sarajevo od 2012. godine registrirana su četiri predmeta napada na novinare. U HNK je bilo više predmeta. Centru javne bezbjednosti Banja Luka prijavljeno je 9 slučajeva napada na novinare

Ombudsmene za ljudska prava posebno je zabrinula činjenica da političari žele izmjeniti zakon o pristupu informacijama.

“Novinarima taj zakon omogućava rade profesionalno. Uskraćivanje informacija samo bi doprinijelo neobjektivnom izvještavanju”, rekla je Džumhur.

Upozoreno je da zbog prijetnji i pritisaka na medije, kod novinara dolazi do autocenzure i subjektivnog izvještavanja.

Željka Šulc iz OSCE-a rekla je da Misija OSCE-a već više od 20 godina trudi se novinarima osigurati da lakše rade i podržavaju medije u objektivnom i slobodnom izvještavanju.

“Sa Institucijom ombudsmana za ljudska prava BiH imamo odličnu saradnju. Imamo instituciju predstavnika za slobodu medija i pitanja sigurnosti novinara. Tu smo da podržimo slobodu medija i da osiguramo da novinari svaki dan idu na posao sigurni”, dodala je Šulc.

(Radiosarajevo.ba)