Zbog pogoršane epidemiološke situacije UKC Tuzla reducira operativni program na 50 %

U skladu sa odredbama Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, u cilju kvalitetnog odgovora na novonastalu epidemiološku situaciju uzrokovanu pandemijom koronavirusa (COVID-19), u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, od 3. 11. 2021. godine, reducira se elektivni operativni (hirurški) program u obimu od 50% od punog obima u svim medicinskim organizacionim jedinicama, najmanje na period od 15 dana.

Hitni operativni program i onkološki operativni program odvijat će se kontinuirano i nesmetano.

Također, obustavljaju se redovni specijalističko-konsultativni pregledi, sa izuzetkom specijalističko-konsultativnih pregleda za koje se po procjeni specijaliste utvrdi da su neodložn i hitni.

Molimo pacijente za razumijevanje i saradnju kao i poštivanje propisanih higijensko-epidemioloških mjera, saopštili su iz UKC-a Tuzla.