Zamjenik ambasadorice SAD-a u BiH u posjeti Tužilaštvu TK: Borba protiv korupcije i kriminala

Zamjenik ambasadorice Sjedinjenih Američkih Država u BiH Paul Horowitz danas je boravio u službenoj posjeti Tužilaštvu Tuzlanskog kantona. Glavni kantonalni tužilac Tomislav Ljubić ugostio je delegaciju Ambasade SAD-a te izrazio zadovoljstvo posjetom i zahvalnost za podršku koju Vlada SAD-a pruža Kantonalnom tužilaštvu i drugim tužilaštvima u BiH, a naročito u borbi protiv korupcije, organiziranog ali i drugih oblika kriminala.
Također, sastanku su prisustvovali i predstavnici USAID Projekta pravosuđa u BiH (Projekat Američke agencije za međunarodni razvoj) sa direktoricom Biljanom Potparić- Lipa.

Tokom posjete se razgovaralo o aktivnostima koje se uz podršku USAID-a provode unutar ovog projekta, koji je usmjeren na jačanje kapaciteta tužilaštava u BiH u borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala.
USAID Projekt pravosuđa i ovo Tužilaštvo su u februaru 2015. godine potpisali Partnerski program u okviru šireg projekta ove razvojne agencije, a koji se realizuje u petogodišnjem periodu od oktobra 2014. do oktobra 2019. godine i orjentisan je na pružanje podrške pravosuđu u Bosni i Hercegovini.

Stručna i tehnička pomoć koja se unutar projekta pruža tužilaštvima u BiH se odnosi na unapređenje rada na pomenutim predmetima, unapređenje upravljačkih praksi, kao i jačanje transparentnosti u radu tužilaštava, što je bila jedna od tema razgovora zamjenika ambasadorice SAD-a i glavnog tužioca.

”Izuzetno smo zadovoljni programom podrške USAID Projekta pravosuđa čiji su rezultati vidljivi i kroz povećanje efikasnosti i efektivnosti procesuiranja predmeta korupcije, privrednog i organiziranog kriminala u poslednje tri godine”, naglasio je Tomislav Ljubić.

Također, razgovaralo se i o saradnji Tužilaštva Tuzlanskog kantona sa Uredom za razvoj, podršku i edukaciju tužilaštava u inostranstvu (OPDAT) i Međunarodnim programom pomoći u kriminalističkoj obuci ( ICITAP) Američkog ministarstva pravosuđa, koji djeluju u okviru Ambasade SAD-a u BiH.

Sastanak je okončan razgovorom o modalitetima saradnje i aktivnostima koje će se kroz pomenuti projekat i programe sa ovim Tužilaštvom provoditi i u narednom periodu.