Zakazana 6. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona

Na sjednici Kolegija Skupštine Tuzlanskog kantona, održanoj 07.03.2023. godine, zakazana je 6. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona.

6. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona bit će održana u srijedu, 15.3.2023. godine, sa početkom u 10:00 sati u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra u Tuzli.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o dopunama Zakona o porezu na promet nepokretnosti i prava

2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dopuni Odluke o izboru i imenovanju članova u stalna i povremena radna tijela Skupštine Tuzlanskog kantona

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Elaborata o opravdanosti osnivanja visokoškolske ustanove Univerzitet FINRA

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Tuzlanskog kantona za period od 2023. do 2029. godine

5. Razmatranje Izvještaja o radu Javnog preduzeća Radio-televizija Tuzlanskog kantona za 2021. godinu

6. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla za period I-XII 2021. godine

7. Razmatranje Izvještaja o poslovanju JP “Međunarodni aerodrom Tuzla” d.o.o. za period 01.01 do 31.12.2021. godine

8. Razmatranje Izvještaja o radu Nezavisnog odbora za period januar – juni 2022. godine

9. Razmatranje Informacije o stanju u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja u školskoj 2021/2022. godini

10. Razmatranje Informacije o mobingu kao obliku diskriminacije u institucijama Tuzlanskog kantona

11. Razmatranje Informacije o ostvarenim rezultatima deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojiih sredstava na području Tuzlanskog kantona u 2022. godini

12. Razmatranje Infomacije o provođenju Zakona o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u Tuzlanskom kantonu

13. Razmatranje Programa mjera za otklanjanje propusta i nepravilnosti u finansijskim izvještajima Javne zdravstvene ustanove Opća bolnica “Dr. Mustafa Beganović” Gračanica za 2021. godinu, konstatovanih od strane Ureda za reviziju F BiH

14. Razmatranje nacrta Zakona o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji Bosne i Hercegovine, radi davanja mišljenja