Zakazana 13. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona

Predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona Žarko Vujović sazvao je 13. sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u ponedjeljak 24.7.2023. godine, sa početkom u 10,00 sati, u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli.

Za sjednicu predlažen sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje Informacije o provedenoj analizi radi detektovanja nedostataka u oblasti obrazovanja, socijalne zaštite, zdravstva, pravosuđa i unutrašnjih poslova sa prijedlogom mjera s ciljem prevencije maloljetničke delinkvencije i poboljšanja sigurnosti u školama na području Tuzlanskog kantona

2. Razmatranje prijedloga i utvrđivanje amandmana od LXXXIII do LXXXVII na Ustav Tuzlanskog kantona

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o upotrebi znakovnog jezika u Tuzlanskom kantonu

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o robnim rezervama Tuzlanskog kantona

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Kantonalnog plana zaštite okoliša Tuzlanskog kantona za period 2023-2028. godina

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Kantonalnog plana upravljanja otpadom 2023-2028. za Tuzlanski kanton
8. Razmatranje nacrta Strategije razvoja turizma Tuzlanskog kantona za period 2022-2027. godina

9. Razmatranje Izvještaja o radu Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona za 2022. godinu

10. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Javne ustanove Arhiv Tuzlanskog kantona za period 01.01. – 31.12.2022. godine

11. Razmatranje Izvještaja o radu Javne ustanove Specijalna biblioteka „Behram-beg“ u Tuzli za 2022. godinu

12. Razmatranje Izvještaja o radu Javne ustanove Narodno pozorište Tuzla za 2022. godinu

13. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Javne ustanove Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona za period januar – decembar 2022. godine

14. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona za 2022. godinu

15. Razmatranje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Javne zdravstvene ustanove Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica za period 01.01. – 31.12.2022. godine

16. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Javne ustanove Muzej istočne Bosne Tuzla u 2022. godini

17. Razmatranje Informacije o stanju u oblasti mladih u Tuzlanskom kantonu u 2022. godini

18. Razmatranje Informacije o stanju sigurnosti na području Tuzlanskog kantona za 2022. godinu

19. Razmatranje:

a) Narativnog izvješća o radu Kantonalnog tužiteljstva Tuzlanskog kantona za period 01.01. – 31.12.2022. godine
b) Informacije o radu Kantonalnog suda u Tuzli i općinskih sudova u Banovićima, Gračanici, Gradačcu, Kalesiji, Lukavcu, Srebreniku, Tuzli i Živinicama za 2022. godinu

20. Razmatranje Informacije o stanju u malim i srednjim preduzećima i obrtima na području Tuzlanskog kantona u 2021. godini

21. Razmatranje Informacije o stanju u oblasti kulture u Tuzlanskom kantonu u 2022. godini

22. Razmatranje Informacije o stanju turističko-ugostiteljske djelatnosti na području Tuzlanskog kantona u 2022. godini

23. Razmatranje Informacije o stanju trgovačke djelatnosti na području Tuzlanskog kantona u 2022. godini

24. Razmatranje Informacije o aktivnostima u cilju izgradnje nove zgrade Općinskog suda u Lukavcu

25. Razmatranje Programa mjera za prevazilaženje nepravilnosti konstatovanih od strane Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine u Izvještaju o finansijskoj reviziji Javnog preduzeća „Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanj

26. Razmatranje Zaključka Vlade Tuzlanskog kantona u vezi sa inicijativom Građanskog pokreta „Buđenje“ za izmjene i dopune Zakona o proglašenju dijela područja planine Konjuh Zaštićenim pejzažom „Konjuh“

27. Razmatranje nacrta federalnog Zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške osoba sa invaliditetom, radi davanja mišljenja

28. Razmatranje prednacrta federalnog Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, radi davanja mišljenja