Prof.dr.sc. Alma Dizdarević: Prvi Kvalificirani analitičar ponašanja u BiH

Prof.dr.sc. Alma Dizdarević, redovni profesor Odsjeka Specijalne edukacije i rehabilitacije Univerziteta u Tuzli, postala je prvi Kvalificirani analitičar ponašanja u BiH.

Primijenjena analiza ponašanja ili poznatija kao ABA terapija, predstavlja vodeći pristup u tretmanu svih razvojnih poremećaja, a posebno poremećaja autističnog spektra. ABA je jedini naučni pristup u kojem se postupci temeljeni na principima ponašanja, sistematski primjenjuju za identificiranje varijabli okoline koje utječu na društveno značajno ponašanje i koriste se za razvoj individualiziranih i praktičnih intervencija.

Ova je metodologija vrlo učinkovita u podučavanju osnovne komunikacije, igara, sporta, društvene interakcije, svakodnevnog života i vještina samopomoći.

Svi međunarodno verifikovani analitičari ponašanja, iz cijelog svijeta, mogu se pronaći na prikazanim linkovima:  BCBA registry and qababoard.net/registry

Iako je od 1990. godine počeo sa radom prvi Odbor za bihevioralnu analizu sa međunarodnom certifikacijom, moramo napomenuti da certifikovanih stručnjaka u okruženju ima jako malo, a do skoro našoj zemlji nikako: Srbija 6, Makedonija 1, Slovenija 0, Crna gora 0, Albanija 2, Švicarska 27, Hrvatska 17.

Sa ovom certifikacijom, prof.Dizdarević prije svega je primljena u mnoga Udruženja za primijenjenu analizu ponašanja na svjetskoj razini kao sto su APBA i IBAO, te omogućila predstavljanje naše institucije, kantona i zemlje na mnogobrojnim seminarima, dodatnim edukacijama i konferencijama, što će značajno poboljšati kvalitetu našeg nastavnog i naučno-istraživačkog rada.

U daljnem planu otvaraju se vrata za udruživanje ABA terapeuta iz regoina i šire, i stvaranje uslova da se jednom godišnje organiziraju konferencije za stručnjake na temu primjene bihevioralnih intervencija u tretmanu. Na ovaj način radilo bi se na daljnjem širenju ovog jedinstvenog na decenijama istraživanja utemeljenog pristupa, i njegove primjene na temeljima Etičkog koda za bihevioralnu analizu.

(tuzlarije.net)