Za uvezivanje staža za 5.000 radnika Vlada FBiH izdvojila 43 miliona KM

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić izjavio je danas u Sarajevu da je Vlada FBiH od oktobra 2015. godine do danas izdvojila oko 43 miliona KM za uvezivanje radnog staža radnicima koji nisu bili zbrinuti i time je u zasluženu penziju otišlo oko 5.000 radnika.

Džindić je na konferenciji za novinare nakon sjednice Vlade FBiH rezimirao desetak tačaka koji su se odnosile na resor ovog ministarstva.

Usvojen je program utroška za finansiranje razvojnih projekata i radi se o budžetskoj stavki koja je bila planirana za ovogodišnji budžet u iznosu tri miliona KM, a rebalansom je smanjena na 2,7 miliona KM i kao takva danas je usvojena i slijedi javni oglas. To je poticaj razvojnim projektima iz oblasti namjenske industrije, a riječ je o javnim preduzećima.

– Prijedlogom odluke za uvezivanje radnog staža, također su planirana budžetska sredstva i to deset miliona KM, a rebalansom smanjena su na milion KM s obzirom na situciju sa covidom. Objavljen je javni oglas i izvršena evaluacija pristiglih prijava aplikanata. Za 106 radnika je uvezan radni staž po tom programu i utrošen jedan milion KM – naveo je Džindić.

Govoreći o prijedlogu odluke o raspodjeli sredstava uvezivanja radnog staža za firmu Krivaja-Mobel, Džindić je naveo da su radnici koji nisu bili obuhvaćeni predhodnom odlukom, njih sedam, na osnovu ovog drugog programa, zbrinuti i za njih je izdvojeno 36.000 KM, tako da je njih sedam otišlo u zasluženu penziju.

U vezi prijedloga odluke o odobravanju raspodjele sredstava za 370 radnika koji nisu zbrinuti u procesu penzionisanja ili nisu mogli riješiti svoj status od 2016. otkad je Krivaja otišla u stečaj, Vlada Federacije je danas izdvojila 623.000 KM. To su sredstva koja su ostvarena prodajom manjinskih udjela preduzeća u vlasništvu Vlade Federacije BiH putem Agencije za privatizaciju, a sredstva će biti prebačena sa Razvojne banke FBiH na općinu Zavidoviće, a dalje će Općina prema ugovoru koji će biti potpisan, transferirati prema 370 radnika koji su preostali nezbinuti u okviru Krivaje u stečaju.

Na dnevnom redu bio je i prijedlog odluke o odobravanju raspodjele novčanih sredstava također osvarene putem Agencije za privatizaciju za privredno društvo Zrak.

– Pandemija je pogodila neka privredna društva, a jedno od njih je Zrak iz Sarajeva. Mi smo ušli u jedan postupak konsolidacije za šta smo izdvojili gotovo 200 hiljada KM za podršku tom procesu i da se projekti koji su zaključeni u 2019. a realizacija u 2020. godini, kompletno završe – naveo je Džindić.

Usvojena je informacija o Zaključku Predstavničkog doma Parlamenta FBiH i Deklaraciji o zaštiti rijeka, a u vezi zabrane izgradnje malih hidroelektrana. U okviru nadležnosti Federacije BiH i ovog resornog ministarstva potpisana su dva koncesiona ugovora u periodu mandata ove vlade – ugovor o koncesiji za hidroelektranu Vranduk 19,6 megavata i ugovor o koncesiji za hidropelektranu Janjići 13,3 megavata.

– Ovo ministarstvo nema informaciju koliko su niži nivoi vlasti potpisali energetskih dozvola ili koncesija od kantona. Uvažavajući podatke koje imamo u vezi broja izdatih energetskih dozvola, kao i nadležnosti federalnih institucija, većina tih dozvola je izdata od nižih nivoa vlasti ili od kantona. U zaključku iz rasprave koja je bila na Vladi, zaduženo je ovo resorno ministarstvo, da će tražiti od svih kantona da se dostavi spisak svih izdatih energetskih dozvola, kako bi to mogli objeditiniti i imati kompletnu informaciju – dodao je Džindić.

Zaključkom definisanim na sjednici Vlade dogovoreno je i da ministarstva okoliša, poljoprivrede, prostornog uređenja i FMERI pripreme i obrade korekciju zakona koji se dotiču zabrane ili ograničene gradnje malih hidroelektrana i pripreme to za jednu od narednih sjednica

Napomenuo je da je uveden moratorij za potpisivanje novih ugovora koji traje do nove godine. Nacionalni energetski plan je na snazi do nove godine i ovih zaključkom resorna mi9nistarstva su zadužena da u tom novom planu izostave poticaj za male hidroelektrane.

Džindić je kazao da je danas završen, evaluiran i potpisan prijedlog odluke o raspodjeli 30 miliona KM, a radi se o podršci privrednim društvima koja su izvozno orjentisana. Ta sredstva su namijenjena i bit će dodjeljena za pet sektora – metalska, elektro i autoindustrija, hemijska industrija, proizvodnja gume, obuće i tekstila i odjeće, industrija građevinskog materijala, farmaceutska.

– Prvi smo uradili javni oglas, upoznali sve aktere, prijavilo se preko 500 privrednih društava, u finanalnu raspodjelu ušlo je 480 njih – rekao je Džindić.

(RTV SLON)