Za izgradnju autocesta i brzih cesta u FBiH planirano 153 miliona KM

Vlada Federacije BiH dala je saglasnost na potpisivanje ugovora o sprovedbi projekata i pratećih operativnih priručnika iz Programa utroška dijela sredstava ”Kapitalni transferi javnim preduzećima – transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta”  u ukupnom iznosu od 153.000.000 KM koji su utvrđeni Budžetom Federacije BiH za 2018. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija.

Za potpisivanje ugovora ovlašten je federalni ministar prometa i komunikacija i odgovorna osoba, u ime implementatora projekata, a za provođenje odluke zaduženi su federalna ministarstva prometa i komunikacija i finansija, JP Autoceste FBiH i Direkcija za puteve Kantona Sarajevo.

Imenovan je i petočlani Odbor za praćenje implementacije programa utroška sredstava ”Kapitalni transferi javnim poduzećima – transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta” utvrđenih prošlogodišnjim Budžetom FBiH Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija.