VSTV BiH: Imenovano sedam novih sudija u TK

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) je na sjednici, koja se održava 4. oktobra 2017. godine u Sarajevu, donijelo odluku o imenovanju nosilaca pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini.

Imenovani su slijedeći nosioci pravosudnih funkcija:

 

 • Josip Vuković, na poziciju sudije Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine;
 • Muhamed Kovač, na poziciju sudije u Općinski sud u Tuzli;
 • Ivana Mott-Bašić, na poziciju sudije u Općinski sud u Tuzli;
 • Bisera Kalaba Salčinović, na poziciju sudije u Općinski sud u Tuzli;
 • Sonsirej Radivojević, na poziciju sudije u Općinski sud u Bugojnu;
 • Kemal Kapić, na poziciju tužioca u Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona;
 • Danijel Brekalo, na poziciju tužioca u Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona;
 • Zlatko Šehinović, na poziciju sudije u Općinski sud u Banovićima;
 • Mirela Kuduzović Tunjić, na poziciju dodatnog sudije u Općinski sud u Živinice;
 • Alisa Musić, na poziciju dodatnog sudije u Općinski sud u Tuzli;
 • Faruk Arnaut, na poziciju dodatnog sudije u Općinski sud u Tuzli;

Pri donošenju Odluke o imenovanju VSTV BiH je uzeo u obzir kriterije poput: stručnog znanja, radnog iskustva i radnih rezultata; stručne sposobnosti zasnovane na dosadašnjim rezultatima u karijeri; sposobnosti da nepristrano, savjesno, marljivo, odlučno i odgovorno obnaša dužnosti u okviru funkcije za koju se prijavljuje; odnosa sa radnim kolegama, ponašanja van posla, profesionalne nepristranosti i ugleda.

Novoimenovani nosioci pravosudnih funkcija će stupiti na dužnost 1. novembra 2017. godine.

(Nezavisni.ba)