Vozaču ministrice duplo veća plata

Ministarstvo finansija FBiH tokom 2016. godine izvršilo je raspodjelu tekućih transfera drugim nivoima vlasti u visini 16 miliona KM bez primjene kriterija i netransparentno, stoji u revizorskom izvještaju o poslovanju ovog ministarstva u 2016, za koje je izrečeno mišljenje s rezervom.

Revizori navode kako ne mogu potvrditi raspodjelu oko 8,6 miliona KM kantonima jer nisu primjenjivani utvrđeni kriteriji raspodjele, dok za raspodjelu sredstava općinama i gradovima (oko 6,45 miliona KM) nisu ni utvrđeni kriteriji ni parametri raspodjele.

Između ostalog, Ured za reviziju institucija u FBiH je utvrdio kako nisu ispoštovane odredbe Zakona o budžetima, da javne nabavke nisu potpunosti u skladu sa zakonom, ali i da nisu poštovani zakonski propisi i akti u dijelu obračuna za rad komisija, izdataka za službena putovanja, troškove goriva i službenih vozila. S tim u vezi, Ministarstvo finansija u odnosu na 2015. godinu nije realiziralo čak 17 revizorskih preporuka. Revizori ističu da je budžetom Federacije BiH za 2016.

Ministarstvu finansija, nakon rebalansa, odobreno oko 1,103 milijarde KM, od čega je za otplatu dugova planirano čak oko 912 miliona KM, dok su izdaci za kamate za primljene pozajmice iznosili oko 120,35 miliona KM, što je činilo ukpuno 93,61 posto ukupno odobrenog budžeta Ministarstva. “Može se zaključiti da nisu dosljedno poštovane odredbe Zakona o budžetima u FBiH i Zakona o izvršavanju budžeta FBiH za 2016. godinu”, navode revizori.

Inače, ukupno ostvareni prihodi u nadležnosti Ministarstva bili su oko 26,67 miliona KM, i u odnosu na 2015. veći su za cijelih 17,7 miliona. Istovremeno, struktura rashoda, koji su iznosili nešto preko milijarde KM,  vrlo je interesantna, a revizori primjećuju da je za otplatu duga otišlo čak oko 886,6 miliona KM, od čega na kamate i ostale naknade gotovo cijelih 100 miliona KM!

Posebnu pažnju revizori su posvetili ugovorima o djelu, za koje je iz budžeta Ministarstva plaćeno oko 147.000 KM, a bilo ih je tek 22. “Od 12 angažovanih po ugovoru o djelu osam lica je nakon provedenih konkursnih procedura tokom 2016. i 2017, do okončanja revizije, zasnovalo radni odnos u Ministarstvu”, ističu revizori.

No, ono što šokira jeste podatak da je mjesečna naknada vozaču ministrice Jelke Miličević (HDZ), a koji je do avgusta 2016. bio angažovan po ugovoru o djelu, po tom osnovu iznosila čak 1.700 KM. “Poređenja radi, prema koeficijentu utvrđenom internim pravilnikom o plaćama, plaća za radno mjesto vozača predviđena je u iznosu od 895 KM”, navode revizori. Shodno toj praksi, i izdaci za putne troškove (oko 67.700 KM) povećani su za 48 posto, a revizori navode kako u nekim slučajevima ne mogu potvrditi tačnost podataka na nalozima za službena putovanja vozača ministrice.

Pokušali smo jučer dobiti i stav ministrice Miličević, ali su u njenom kabinetu kazali da je odsutna i da nije na poslu.

Kamate i otplata dugova

Revizori su utvrdili da su izdaci na kamate tokom 2016. iznosili gotovo 100 miliona KM, te da su u odnosu na prethodnu godinu veći za oko 15,5 miliona. “Izdaci za otplate dugova iznose 886.577.374 KM, što je 97 posto od plana i u odnosu na prethodnu godinu povećani su za 70.849.322 KM”, navode, između ostalog, revizori.

(Nezavisne.com)