Vlada TK:Preporuke poslodavcima za posebne mjere zaštite radnika uslijed visokih temperatura

Vlada TK  je danas prihvatila Preporuku Federalnog ministarstva rada i socijalne politike poslodavcima za posebne mjere zaštite radnika uslijed visokih temperatura, čime se poslodavcima sugeriše da provedu posebne mjere zaštite kojima će spriječiti nastupanje štetnih posljedica po zdravlje radnika. To podrazumijeva da se razmotri mogućnost prekida obavljanja poslova na otvorenom u periodu od 12 do 16 sati, te njihovog nastavka poslije 16 sati. Ukoliko je proces rada kod poslodavca organizovan na takav način da je nemoguće primijeniti navedenu mjeru, Ministarstvo preporučuje poslodavcima da radnicima koji obavljaju poslove na otvorenom, početak radnog vremena pomjere na šest sati ujutro. Također, preporučuje se poslodavcima da za vrijeme trajanja navedenih vremenskih neprilika omoguće korištenje godišnjeg odmora radnicima sa dijagnosticiranim hroničnim oboljenjima, kao i korištenje odsustava u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu.

Preporučeno je i da poslodavci izvrše organizaciju radnog vremena, te utvrde njegov raspored na način da se početak radnog vremena prilagodi navedenim vremenskim prilikama. Pored toga, poslodavci bi trebali omogućiti adekvatnije odijevanje radnika u ustanovama, preduzećima, kao i organima vlasti, te drugim pravnim osobama, kao i adekvatno odijevanje na službenim događajima, prilagođeno visokim temperaturama.

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak će Preporuku dostaviti Udruženjima poslodavaca na području Tuzlanskog kantona, Privrednoj komori i Savezu samostalnih sindikata BiH – Kantonalnom odboru TK-a.