Vlada TK:Nastavljena dobra saradnja sa sindikatima

Današnjim sastankom i dogovorom sa sindikatima policije, obrazovanja, pravosuđa i uprave, Vlada Tuzlanskog kantona je nastavila socijalni dijalog i njegovanje dobrih odnosa.
Kako je danas potvrđeno, tokom ove godine nakon usvajanja Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu, kroz korekcije koeficijenata za obračun plaća pristupit će se već dogovorenom povećanju plaća uposlenicima u navedenim oblastima za 6,5 %.

Sindikati 11 03 2019Visina osnovice za obračun ostat će kako je ranije dogovoreno 404 KM. Također, potvrđeno je da će visina naknade za korištenje godišnjeg odmora iznositi 50% prosječne neto plaće u FBiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku za mjesec koji prethodi usvajanju Budžeta TK za 2019. godinu
U vezi sa visinom naknade za ishranu, predstavnici Vlade i sindikata su imali različita mišljenja, ali su do kraja sastanka došli do kompromisnog rješenja, te će od 1. aprila visina naknade za ishranu tokom rada biti povećana sa sadašnjih 8 na 9 KM.
Cjelokupan dogovor u narednim će danima, u formi teksta sporazuma, biti predložen Vladi na usvajanje kako bi ga predstavnici Vlade i sindikata u što skorije vrijeme mogli i potpisati.