Vlada TK utvrdila cijenu za banjsko i klimatsko liječenje

Vlada TK je danas utvrdila da će cijena banjsko opskrbnog dana za banjsko i klimatsko liječenje (medicinsku rehabilitaciju) korisnika prava u statusu: ratnog vojnog invalida, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, nosioca „Partizanske spomenice 1941“, demobilisanog branioca i član porodice šehida-poginulog branioca, tokom 2021. godine, iznositi 54,00 KM, a za pratioca, u slučaju potrebe pratnje korisnika prava u toku putovanja na medicinsku rehabilitaciju u banjsko-klimatskom lječilištu i/ili potrebe stalnog prisustva pratioca za vrijeme medicinske rehabilitacije, bez korištenja medicinskih usluga 30,00 KM.