Vlada TK: Uređena zdravstvena zaštita životinja

Vlada TK dala je saglasnost na Program mjera zdravstvene zaštite životinja na području Tuzlanskog kantona za 2022. godinu.

Ovim dokumentom određene su mjere za sprječavanje, otkrivanje, kontrolu, suzbijanje i iskorjenjivanje zaraznih i parazitarnih oboljenja kod životinja na području Tuzlanskog kantona, isplata naknada za ubijene ili zaklane životinje i uništene predmete tokom provođenja naređenih mjera, podmirenje dijela troškova za vještačko osjemenjivanje krava i način finansiranja u 2022. godini.

Za realizaciju navedenih mjera u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2022. godinu osigurano je ukupno 396.500 KM, a sredstva će biti usmjerena za podmirenje dijela troškova za vještačko osjemenjivanje krava, vakcinaciju protiv svinjske kuge, naknadu za eutanazirane životinje, troškove provođenja mjera zdravstvene zaštite životinja po naređenju Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, troškove provođenja mjera dijagnostičkog ispitivanja na brucelozu i tuberkulozu muških životinja starijih od 12 mjeseci i mjera veterinarskog javnog zdravstva, troškove eutanazije i rezerve u 2022. godini.