Sufinansiranje sportskih takmičenja i manifestacija invalidskog sporta u TK

Vlada TK donijela je Odluku o sufinansiranju troškova učešća, organizovanja i održavanja sportskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu.

Odlukom su utvrđeni uslovi, ograničenja, kriteriji i postupak za dodjelu finansijskih sredstava invalidskim sportskim klubovima/savezima kantonalnog nivoa sa područja Tuzlanskog kantona, za sufinansiranje troškova učešća, organizovanja i održavanja sportskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu, način isplate i korištenja odobrenih finansijskih sredstava, kao i druga pitanja iz ove oblasti.

Između ostalog, pravo na participaciju ima invalidski sportski klub koji sportsku djelatnost obavlja shodno odredbama Zakona o sportu i u svom sastavu ima minimalno 50% ratnih vojnih invalida u statusu sportiste i/ili stručnih lica osposobljeni za rad u sportu.