Vlada TK sa 1,5 miliona KM pomogla konsolidaciju i nastavak redovnog poslovanja Međunarodnog aerodroma Tuzla

Zahvaljujući pomoći Vlade TK od 1,5 milona KM JP Međunarodni aerodrom Tuzla stiče uslove za konsolidaciju i nastavak redovnog poslovanja.

Obzirom da je Međunarodni aerodrom Tuzla okosnica razvoja TK raduje činjenica da Vlada TK prepoznaje ulogu i značaj ovog preduzeća.

U cilju proširenja kapaciteta i povećanja broja putnika JP Međuanarodni aerodrom Tuzla je 11.10.2021.godine raspisao tender za izgradnju trećeg izlaznog gejta.

Urađen je idejni projekat za izgradnju novog parkinga sa oko 300 parking mjesta.

Potpisan je ugovor o PCN proračunu i atestiranju poletno slijetne staze kako bi se utvrdila, i na viši nivo podigla kategorija nosivosti. U vezi s tim je potpisan i ugovor za sanaciju i asfaltiranje rulnice Alfa dionice.

U toku je proces exproprijacije zemljišta radi ugradnje dodatnih prilaznih svjetala dužine 900 metara, čime će se znatno podići nivo sigurnosti i omogućiti letenje u uslovima smanjene vidljivosti.

Potpisani su ugovori i odobren je angažman instruktora našeg nastavnog centra na drugim aerodromima, kao i edukacije kadrova koji dolaze iz drugih javnih i privatnih preduzeća na našem aerodromu i drugim lokacijama. Ovaj angažaman naših instruktora predstavlja još jedan od izvora finansiranja JP Međunarodni aerodrom Tuzla.

Obzirom na naslijeđenu veoma tešku finansijsku situaciju i ogromna dugovanja, poslani su prijedlozi sporazuma za obročnu otplatu dugovanja prema svim dobavljačima.

Poslana je aplikacija za pristupanje Transeuropskoj prometnoj mreži što je jedan od preduslova za apliciranje na značajna sredstva iz Euro fondova.

Obzirom da prostor sjevero-istočne Bosne ima preko milion stanovnika i ubjedljivo najrazvijeniju industriju u zemlji, plan razvoja JP Međuanrodni aerodrom Tuzla je udvostručiti broj putnika,iduće godine a godinu dana kasnije preći brojku od milion putnika.

Značajno povećanje broja putnika za aerodrom Tuzla predstavlja osnovni preduslov za rentabilnost dok za državu BiH znači unos nekoliko stotina miliona deviznih sredstava.

U toku su pregovori sa avio kompanijama za uvođenje novih linija kako bi se povećao broj putnika a samim tim i očekivani rast prihoda kako za JP Međunarodni aerodrom Tuzla tako i za lokalnu zajednicu, TK i državu BiH- navode iz JP Međunarodni aerodrom Tuzla.