Vlada TK-Prijem za predstavnice Udruženja „Gračaničko keranje“

Vlada Tuzlanskog kantona će u potpunosti stati uz Udruženje „Gračaničko keranje” u procesu zaštite patenta „Cvijeta Srebrenice”, te će u cilju pomoći Udruženju u narednom periodu podržati neku od aktivnosti ovog Udruženja, dogovoreno je na današnjem sastanku premijera Tuzlanskog kantona Bege Gutića sa predsjednicom Udruženja Azeminom Ahmedbegović i članicom Zehrom Mujačić.
Udruženje, koje okuplja oko 300 žena zaslužno je za dizajn, izradu i promociju „Cvijeta – Sjećanje” koji sa jedanaest bijelih latica i zelenim krugom u sredini nosi sjećanje i poruku o najvećem stradanju u Europi nakon Drugog svjetskog rata, genocidu u Srebrenici i stradanju u Prijedoru, Kozarcu, Foči, Višegradu, Sarajevu, Ahmićima i drugim mjestima stradanja u BiH, istaknuto je danas.

„Nažalost, prisutni su i pokušaji da se dizajn Cvijeta, njegova ideja, poruka plagiraju i Udruženje vodi pravnu bitku da takve komercijalne pokušaje osujeti, a time i očuva njegov istinski cilj i skromnost”, istakla je predsjednica Ahmedbegović i premijeru se zahvalila na razumijevanju i iskazanoj podršci.

Kako je rečeno osim Cvijeta, Udruženje ima i druge aktivnosti, a rezultati koje je do sada ostvarilo rezultat su prvenstveno entuzijazma njegovih članova. Udruženje provodi humanitarne akcije, aktivno radi na reafirmaciji starih narodnih običaja poput pripreme halve, ašure, ćetenije, promociji kulturnih običaja, te pored očuvanja tradicionalnih motiva pokušava da na bazi tradicionalne tehnike izradi i neke nove proizvode koji su dizajnirani u skladu sa savremenim potrebama.

„Vlada Tuzlanskog kantona je prepoznala ovo udruženje, njegov pozitivan utjecaj i u narednom će periodu sigurno iznaći načine da mu pomogne u ostvarivanju njegovih programskih zadataka” rekao je premijer Gutić, te istaknuo da ovo udruženje zaslužuje ne samo pažnju Kantonalne Vlade, nego i pažnju svih nivoa vlasti i institucija u BiH.