Kalesija:Delegacija Evropske unije posjetila je načelnika, MSŠ, Izazov i NEON Televiziju

Predstavnici Delegacije EU u BiH boravili su u prvoj zvaničnoj posjeti općini Kalesija. Nakon radnog sastanka sa načelnikom općine Kalesija Seadom Džafićem i njegovim saradnicima Khaldoun Sinno,  zamjenik šefa Delegacije EU je kazao da je razgovarano o izazovima, razvojnim pitanjima, stvaranju boljih uslova za život svih građana i približavanju Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji.

„ Evropska unija je i ranije pomagala općinu Kalesija. Nakon poplava radili smo na oporavku škola, popravci mostova i kuća. Još uvijek radimo na programima oporavka od poplava i klizišta. Razgovarali smo o ambicioznim planovima koje ima općina Kalesija. Također, bilo je govora o rješavanju problema kanalizacione mreže, grijanja i uređenja korita rijeke „Spreča“. Vidjećemo na koji način bi se mogli uključiti i drugi donatori kako bi se u Kalesiji riješili ovi problemi. Ono što je ključno pitanje i zbog čega se mi iz EU fokusiramo na reformsku agendu jeste to što obični građani treba da osjete koje su to koristi od tih promjena. Promjene se moraju desiti i na nivou općine jer su općine te koje primaju zahtjeve od građana. Svakako, mi želimo da vidimo na koji način možemo uspostaviti saradnju sa svim općinama u BiH, kako bi im mogli pružiti pomoć. Vidimo da u Kalesiji postoji dinamika rješavanja problema građana i mi to redovno pratimo, kao što pratimo dešavanja na nivou cijele države“, kazao  Sinno.

Općinski načelnik Sead Džafić se Delegaciji EU zahvalio na posjeti Kalesiji i izrazio nadu da će ova posjeta rezultati rješenju nekih krucijalnih pitanja.

„Ova posjeta znači mnogo za općinu Kalesija i znak je podrške nezavisnim načelnicima u Bosni i Hercegovini. Iznijeli smo naše probleme, kazali sa čim se susrećemo i šta nam nedostaje. Dobili smo instrukcije kome da se obratimo za pomoć, a Delegacija EU u BiH će nam dati maksimalnu podršku u tim projektima. Istakli smo tri ključna problema koje moramo riješiti u narednom periodu i nadam se da ćemo u tome i uspjeti“, rekao je načelnik Džafić.

U ime općine Kalesija, načelnik Sead Džafić je predstavnicima Delegacije EU poklonio sliku kalesijkog slikara Adila Mešanovića.

Nakon sastanka u zgradi općine Kalesija, predstavnici Delegacije EU su posjetili Mješovitu srednju školu Kalesija, gdje su sa grupom učenika na engleskom jeziku održali debatu o prednostima uključenja Bosne i Hercegovine u EU.