Vlada TK pozvala ljekare da prekinu štrajk i uključe se u pregovore

U vezi sa aktualnim štrajkom Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije TK-a, te za sutra najavljenim sastankom sa delegacijom Vlade Tuzlanskog kantona, Vlada je danas donijela Zaključak kojim je članove delegacije, koji budu razgovarali sa predstavnicima Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije na području Tuzlanskog kantona, zadužila da se pridržavaju svih pozitivno-pravnih propisa koji uređuju oblast radno-pravnih odnosa, kao i odluka sudova i Vlade Tuzlanskog kantona po ovom pitanju.

Također, Vlada započeti štrajk Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije na području Tuzlanskog kantona smatra neosnovanim i neutemeljenim sa aspekta odredaba Zakona o radu u Federaciji Bosne i Hercegovine i poziva doktore medicine i stomatologije da isti prekinu i aktivno se uključe u pregovaranje po pitanju produženja važenja Kolektivnog ugovora iz oblasti zdravstva putem Nezavisnog sindikata zaposlenika u oblasti zdravstva, koji ima reprezentativnost u ovoj grani djelatnosti, na način kako se to uređuje odredbama Zakona o radu u Federaciji Bosne i Hercegovine.

(Nezavisni.ba)