Vlada TK: Pozitivne ocjene Zavoda zdravstvenog osiguranja

Na današnjoj sjednici Vlade TK razmatran je Izvještaj o finansijskoj reviziji Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2020.godinu, kao i Programu mjera na otklanjanju nedostataka po preporukama Ureda za reviziju institucija Federacije Bosne i Hercegovine.

Kada je u pitanju revizija finansijskih izvještaja, ta revizija obuhvatala je dio koji se odnosi na bilans stanja, novcane tokove, broj i isplatu plaća zaposlenim radnicima unutar Zavoda. U smislu druge revizije usklađenosti ona je obuhvatila aktivnosti koje se odnose na transakcije i informacije koje Zavod pruza u smislu finansijskog informisanja i oba ova segmenta Ured za reviziju institucija Federacije Bosne i Hercegovine za rad Zavoda zdravstvenog osiguranja TK dao pozitivne ocjene”, rekao je direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona Denis Husić.

Kako kaže ovime se Zavod izdvaja kao jedan od rijetkih subjekata javnog sektora u Federaciji i jedini kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja koji je za 2020. godinu dobio obje pozitivne ocjene.

U odnosu na raniju reviziju koja je bila prije nekoliko godina unutar Zavoda zdravstvenog osiguranja napravljen je značajan napredak u smislu da su oba segmenta ocijenjena pozitivno, dok je u proteklom periodu jedan segment bio ocijenjem pozitivan a drugi bio ocijenjen rezervom”, zaključio je Husić.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas dala prethodnu saglasnost za imenovanje direktora Kantonalne agencije za privatizaciju, te imenovala više privremenih školski odbora u osnovnim školama na području Tuzlanskog kanton.