Vlada TK: Objavljen Javni poziv za sufinansiranje projekata sportskih organizacija u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2022. godinu

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona objavilo je Javni poziv za sufinansiranje projekata/programa sportskih organizacija u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2022. godinu.

Sredstva se dodjeljuju za realizaciju programa i projekata sportskih organizacija koji se odnose na sufinansiranje:

a) vrhunskog sporta,

b) kvalitetnog sporta,

c) omladinskih uzrasnih kategorija,

d) sporta lica sa invaliditetom,

e) projekata sport za sve,

f) organizacija sportskih manifestacija,

g) obavljanja sportske djelatnosti granskih sportskih saveza Kantona,

h) pružanja usluga korištenja objekata na ime trenažnog procesa u oblasti sporta

Javni poziv će biti otvoren do 10.06.2022.godine, a sve potrebne informacije zainteresovane organizacije mogu pronaći na web stranici Ministarstva za kulturu, sport i mlade i web stranici Vlade Tuzlanskog kantona u dijelu Javnih poziva i obavještenja.