Vlada TK o utvrđivanju osnovice, načina obračunavanja i uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje na području TK

Vlada TK na današnjoj sjednici razmatrat će prijedlog Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načina obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Tuzlanskog kantona.

Na dnevnom redu je i razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom.

Također, bit će razmatran i prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu.