JZU Dom zdravlja Tuzla: Raspisan oglas za prijem radnika na neodređeno vrijeme

Javna zdravstveno – nastavna ustanova Dom zdravlja „Dr. Mustafa Šehović“ Tuzla raspisuje Javni oglas za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom uz obavezan probni rad u trajanju od 30 dana na sljedeće radne pozicije:

Medicinska sestra – tehničar u timu porodične medicine Odjeljenje u sjedištu sa ambulantama – Služba opšte – porodične medicine – 7 izvršilaca,

Medicinska sestra – tehničar u timu porodične medicine i zdravstvene njege u kući – Odjeljenje za zdravstvenu njegu u kući – Služba opšte – porodične medicine – 4 izvršioca.

Opis poslova, uslove i način apliciranja možete preuzeti u tekstu javnog oglasa na linku ispod:

JAVNI OGLAS

Oglas je objavljen 13.7.2022. godine u dnevnim novinama Oslobođenje i ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Rok za prijavu počinje teći od narednog dana od dana njegovog objavljivanja u dnevnim novinama.

Također, Javna zdravstveno – nastavna ustanova Dom zdravlja „Dr. Mustafa Šehović“ Tuzla raspisuje i javni konkurs za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom uz obavezan probni rad u trajanju od 3 mjeseca na sljedeće radne pozicije:

Doktor medicine za rad na radnom mjestu ordinirajući doktor u timu porodične medicine u Odjeljenju u sjedištu sa ambulantama – Služba opšte – porodične medicine – 1 izvršilac,

Doktor medicine za rad na radnom mjestu ordinirajući doktor u timu hitne medicinske pomoći u Odjeljenju hitne medicinske pomoći – Služba hitne medicinske pomoći – 1 izvršilac.

Opise poslova, uslove i način apliciranja možete preuzeti u tekstu javnog oglasa na linku ispod:

JAVNI KONKURS

Konkurs je objavljen 13.7.2022. godine u dnevnim novinama Oslobođenje i ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Rok za prijavu počinje teći od narednog dana od dana njegovog objavljivanja u dnevnim novinama.