Vlada TK o realizaciji reformske agende za BiH

Vlada TK na današnjoj sjednici razmatrat će Izvještaj o napretku po pitanju realizacije reformske agende za BiH za izvještajni period april – juni 2017. godine, kao i nacrt Zakona o javno – privatnom partnerstvu.

Na dnevnom redu je i razmatranje Informacije o ostvarenim rezultatima poslovanja privrednih društava iz oblasti industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona za 2016. godinu, kao i Odluke o davanju saglasnosti na Aneks V Ugovora o koncesiji koji će se zaključiti sa JP ”Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo ZD Rudnici ”Kreka” d.o.o. Tuzla.

Pred članovima Vlade naći će se i Uredba o uslovima i načinu davanja državnih šuma u zakup i uspostavi prava služnosti, te razmatranje prijedloga i donošenje odluka o davanju saglasnosti na odluke o odbravanju sredstava planiranih Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2017. godini i razmatranje prijedloga i donošenje odluka o davanju saglasnosti na odluke o odbravanju sredstava planiranih Programom korištenja sredstava prikupljenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2017. godini.

(Nezavisni.ba)