Vlada TK: Nastavak uspješne saradnje sa NERDA-om

Dosadašnje aktivnosti i plan buduće saradnje bili su tema današnjeg sastanka premijera Tuzlanskog kantona Bege Gutića i ministra razvoja i poduzetništva Osmana Puškara sa predstavnicima  Regionalne razvojne agencije za sjeveroistočnu BiH – NERDA.

Ovom prilikom  najavljena je  izrada Zakona o poslovnim zonama u Tuzlanskom kantonu, te izraženo očekivanje da se NERDA, sa svojim bogatim iskustvom, aktivno uključi u izradu ovog dokumenta.

NERDA će sve svoje kapacitete staviti Vladi na raspolaganje i u narednom, veoma značajnom projektu plasmana kreditne linije za privredu.

„25 miliona KM koji će biti stavljeni na raspolaganje privrednicima su najpovoljnija kreditna sredstva koja se trenutno mogu pronaći na tržištu novca i mi smo tu da i našim privrednicima pomognemo prilikom pripreme aplikacije na ovaj projekat“ rekao je direktor Drljević, te ponudio premijeru i ministru da NERDA, u cilju jačanja kapaciteta Vlade TK, organizira i obuku za službenike Vlade TK u oblasti pripreme projekata  za apliciranje na programe međunarodnih fondova.