Vlada TK : Laptopi za 15 ratnih vojnih invalida

Za petnaest 100%-tnih slijepih ratnih vojnih invalida danas je uručeno 15 računara sa odgovarajućim programom za slijepe osobe. Za ovu namjenu, a prema Programu korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko – invalidske zaštite u 2017. godini Ministarstvo za boračka pitanja i Vlada Tuzlanskog kantona izdvojili su 15.000,00 KM.

Laptope su ratnim vojnim invalidima danas uručili premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić i ministar za boračka pitanja Fahrudin Skopljak.
„Radi se o realizaciji Odluke o proširenom obimu prava iz oblasti zdravstvene zaštite branilaca i članova njihovih porodica. Prema toj odluci ratni vojni invalid, kome je zbog oštećenja organizma, kao neposredne posljedice zadobivene rane, povrede, bolesti ili pogoršanja bolesti, prouzrokovan gubitak vida na oba oka ili enukleacije jednog oka i gubitka vida na drugom oku, ima pravo na nabavku računara sa odgovarajućim govornim programom. Nadamo se da će ova skromna donacija barem djelomično poboljšati kvalitet života naših suboraca”, rekao je ministar Skopljak.
Premijer Gutić je u svom kraćem obraćanju ratnim vojnim invalidima rekao da je ovo nastavak podrške i stalne brige Vlade Tuzlanskog kantona prema boračkoj populaciji, te da će takav odnos prema onima koji su nas najviše zadužili biti nastavljen i u narednom periodu.
Pravo na dodjelu ovakvog pomagala ratni vojni invalidi sa ovim tipom povreda ostvaruju svakih 60 mjeseci.

(Nezavisni.ba)