Vlada TK: Izdvojena sredstva za suvencioniranje troškova studenata univerziteta van TK

Na današnjoj sjednici Vlada TK je odobrila iznos od 219,00 KM po jednom studentu mjesečno za subvencioniranje troškova ishrane i smještaja studenata sa područja Tuzlanskog kantona smještenih u Studentski centar u Sarajevu, Studentski centar Univerziteta u Mostaru, Studentski centar Sveučilišta u Mostaru i Studentski centar Univerziteta u Zenici. Subvencioniranje troškova ishrane i smještaja navedenih studenata vršit će se za period od 15. septembra tekuće godine do 15. jula 2022. godine. Za ove namjene Vlada je planirala 207.220,00 KM u 2021. godini.

Također, Vlada je danas dala prethodnu saglasnost na prijedlog Odluke o dopuni Odluke o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2021/22. godini. Kako je Odlukom Senata utvrđeno da će se na Pravnom fakultetu vršiti upis kandidata u statusu vanrednog studenta, to se ukazala potreba da se Odluka Upravnog odbora o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2021/22. godini harmonizira sa navedenom Odlukom Senata.

Izvor: Slon.ba