Najveću dobit u TK u 2020. godini i najveći promet ostvarile dvije lukavačke kompanije SSL i GIKIL

Vlada Tuzlanskog kantona je  prihvatila Informaciju o ostvarenim rezultatima poslovanja privrednih društava iz oblasti industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona za 2020. godinu. Obim industrijske proizvodnje u našem kantonu je u 2020. godini, u odnosu na 2019. godinu manji za 2,6%. Većina djelatnosti je zabilježila pad obima oko 10%. Prema podacima Porezne uprave Federacije BiH u Tuzlanskom kantonu je, prema prebivalištu osiguranika, bilo 101.319 zaposlenih osoba.

Nema značajnih odstupanja u ukupnom broju zaposlenih, iako je u jednom momentu, na vrhuncu pandemije “COVID-19” tj. lockdowna u našoj privredi došlo do otpuštanja oko 6.000 ljudi. Prema izvještajima za 2020. godinu privredna društva su ostvarili smanjenje ukupnog prihoda u vrijednosti od 5% u odnosu na isto razdoblje 2019. godine, kao i smanjene broja zaposlenih od 4%. Najveću dobit u Tuzlanskom kantonu u 2020. godini, ostvarila je kompanija „Sisecam Soda” d.d. Lukavac, od 26.637.618,00 KM. Najveći promet u Tuzlanskom kantonu 2020. godini, su ostvarili Termoelektrana “Tuzla” Tuzla, sa prihodom od 327.476.490,00 KM i “GIKIL” d.o.o. Lukavac sa prihodom od 233.170.569,00 KM. Posmatrano po strukturi privrede ukupni prihodi hemijske industrije za izvještajni period smanjeni su cca 16 %.

U većini preduzeća blago je smanjen broja zaposlenih od cca 2 % u odnosu na isto razdoblje 2019. godine, a sva obrađena privredna društva su ostvarila dobit u poslovanju. Ukupni prihodi metaloprerađivačke i elektro industrije u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu su smanjeni za cca 7%. Ukupna zaposlenost u 2020. godini u svim industrijama iznosila je 1.276 radnika, što je u odnosu na zaposlenih u 2019. godini smanjenje za 5%. Ukupan prihod svih posmatranih preduzeća obućarske i tekstilne industrije za izvještajni period smanjeni su cca 13 %. Ukupna zaposlenost je ostala na istom nivou. Ukupni prihodi industrija građevinskog materijala i građevinarstva za izvještajni period su manji za cca 2 %.

Broj zaposlenih u ovoj grani je 658 radnika u 2020. godini što je smanjenje za cca 1% u odnosu na 2019. godinu. Sva obrađena privredna društva su ostvarila dobit u poslovanju. Ukupni prihod elektroenergetskom sektoru je povečan u TE Tuzla dok je u JP Elektrodistribucija podružnica Tuzla ostao na istom nivou. Ukupni prihodi u energetskom sektoru za izvještajni period su povećani za 15 %. Zaposlenost u energetskom sektoru je smanjena za cca 3% u odnosu na 2019. godinu. Ukupni prihod u rudarskom sektoru za izvještajni period je smanjen za cca 3 % u odnosu na 2019. godinu. Zaposlenost je smanjena za cca 3% u odnosu na 2019. godinu.

Izvor: RTV Lukavac