Vlada TK danas o preduslovu za uvođenje elektronskih knjižica

Vlada TK na današnjoj sjednici će između ostalog razmatrati prijedlog Odluke o vođenju medicinske dokumentacije i evidencija u elektronskom obliku u okviru integrisanog zdravstvenog informacionog sistema na području TK, što je jedan od preduslova za uvođenje elektronskih knjižica i e-recepta.

Na dnevnom redu je i prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program sufinansiranja nabavke mineralnih đubriva.