Objavljene Liste kandidata za program Druga prilika 2022

Služba za zapošljavanje TK donijela je Odluku o odobravanju Liste kandidata koji ispunjavaju uslove po Programu sufinansiranja samozapošljavanja Start Up 2022, mjera Druga prilika 2022.

Odobrava se Lista kandidata koji ispunjavaju uslove po Programu sufinansiranja samozapošljavanja Start Up 2022, mjera Druga prilika 2022 po javnom Obavještenju pozivu nezaposlenim osobama mjera Druga prilika 2022
 od 11.4.2022 godine, za učešće u Programu sufinansiranja samozapošljavanja Start Up 2022, mjera Druga prilika.

Liste možete pogledati OVDJE.