Vlada TK danas o planu projekata javno-privatnog partnerstva

Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj sjednici razmatrat će, između ostalog, Srednjoročni plan potencijalnih projekata javno – privatnog partnerstva za period 2022.-2024. godine i Godišnji plan potencijalnih projekata javno – privatnog partnerstva za 2022. godinu Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla.

Na dnevnom redu je i razmatranje Analize zdravstvenog stanja stanovništva Tuzlanskog kantona i indikatori zdravlja u 2020. godini.